Ondanks de vrieskou deze week moeten scholen af en toe ramen openzetten om zoveel mogelijk te ventileren en zo verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het gevolg is dat leerlingen en leerkrachten soms zitten te klappertanden in het lokaal.

NU.nl vroeg leraren en ouders woensdag via een NUjij-oproep mee te praten over dit onderwerp. Uit de reacties blijkt dat scholen op verschillende manieren omgaan met ventileren. Niet op elke school staat het raam de hele dag open, maar ook niet elk gebouw is net zo goed geventileerd.

Gert van Engelenburg is docent op een Friese basisschool en geeft les aan groep 7 en 8. Toen hij woensdagmorgen in het lokaal kwam, stond het ijs op de kozijnen, vertelt hij in gesprek met NU.nl. Toch staan de bovenste kiepramen en de deur van zijn klas de hele dag open. "Kinderen zitten in skipakken en winterjassen in de klas, iedereen heeft koude vingers, maar het is te doen", zegt hij.

Om het uur doet zijn klas even een "fysiek opwarmspelletje". "Dus we springen heel wat af op een dag", zegt Van Engelenburg. Hij weet dat de ramen volgens de protocollen af en toe dicht mogen, maar hij heeft besloten dat niet te doen. "Ik denk ook aan mijn eigen gezondheid", aldus de 59-jarige leraar.

Ook enkele honderden kilometers verderop, in het Zeeuwse Goes, maakt de kachel overuren. Meester Rick van groep 3 kiest ervoor de ramen 's ochtends open te gooien, voordat de leerlingen binnenkomen.

In zijn lokaal staat een CO2-meter, die de luchtkwaliteit in de ruimte meet. Af en toe doet hij de vensters even dicht, hoewel die volgens de schoolleiding de hele dag open moeten staan. "Maar anders is het echt stervenskoud", zegt hij.

Ruim een derde van de scholen voldoet aan ventilatienormen

  • Uit een eindrapport van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen bleek op 1 oktober dat 38 procent van de onderzochte scholen in Nederland (7.137 locaties) aan de gevraagde ventilatienormen voldeed.
  • 11 procent (777 locaties) van de schoolbesturen liet weten dat het schoolgebouw niet voldeed aan de normen.
  • Bij het merendeel (51 procent) van de scholen liep het onderzoek nog op dat moment.
  • Het kabinet heeft 360 miljoen euro beschikbaar gesteld om de ventilatiesystemen aan te passen.
Analyse: 'Kabinet neemt bewust risico met opening basisscholen'
340
Analyse: 'Kabinet neemt bewust risico met opening basisscholen'

Regelmatig luchten helpt tegen verspreiding coronavirus

Goed ventileren helpt verspreiding van het coronavirus te beperken, zegt het RIVM. Het gezondheidsinstituut adviseert ruimtes regelmatig tien tot vijftien minuten te luchten. Volgens de PO-Raad kunnen scholen dit bijvoorbeeld doen in een pauze. "Als leerlingen na de pauze terugkomen, kan het met dit extreme weer dus even koud zijn in de klas", aldus de sectororganisatie voor het basisonderwijs.

Ventilatie-expert Marco van Zandwijk werkte namens kenniscentrum Ruimte-OK mee aan het landelijke ventilatieadvies voor scholen in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij begrijpt heel goed dat scholen het zekere voor het onzekere nemen en de ramen continu openhouden.

Om extreme kou te voorkomen en goed te ventileren, adviseert Van Zandwijk niet de lagere ramen, "maar de klepramen erboven open te zetten". Als de verwarming aan staat, stijgt de warme, 'vervuilde' lucht op en verlaat die zo de ruimte. Tegelijkertijd kan frisse lucht het lokaal instromen, legt hij uit. "Dit staat haaks op wat we willen op het gebied van klimaat, maar nood breekt in dit geval wet", aldus de deskundige.