Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) melden vrijdag dat in de eerste vijf weken van de tweede coronagolf 2.482 mensen zeker of vermoedelijk zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is ruim 70 procent meer dan het aantal door corona veroorzaakte sterfgevallen dat het RIVM over die periode heeft vastgesteld. In totaal zijn tussen maart en november bijna dertienduizend mensen overleden aan COVID-19.

Het CBS heeft hiervoor doodsoorzaakverklaringen van artsen geanalyseerd. Daardoor komen ook door corona veroorzaakte sterfgevallen in beeld die niet bekend zijn bij het RIVM, dat zich baseert op GGD-meldingen. Dat komt onder meer doordat GGD's deze sterfgevallen niet altijd doorgeven aan het RIVM, ook omdat dit niet verplicht is.

Bovendien kunnen artsen soms op basis van het klinisch beeld vaststellen dat iemand is overleden aan de gevolgen van het coronavirus, terwijl het RIVM alleen bijhoudt hoeveel mensen die positief zijn getest zijn overleden.

De artsen hebben van 21 september tot en met 1 november bij 2.335 mensen vastgesteld dat ze zijn overleden aan COVID-19. In nog eens 147 gevallen vermoedden zij dat dit de oorzaak was. Net als tijdens de eerste golf is de sterftepiek in deze periode volledig toe te schrijven aan het coronavirus.

Ook tijdens de tweede golf maakt het coronavirus met name veel slachtoffers onder ouderen en kwetsbaren. Dat laatste meet het CBS af aan het opvallend grote aantal langdurige zorggebruikers dat is komen te overlijden. Ook het patroon dat relatief meer mannen dan vrouwen aan COVID-19 overlijden, lijkt zich te herhalen.

De gemiddelde leeftijd bij mannen bedroeg in de tweede golf 80,8 jaar, bij vrouwen was dat 84,2 jaar. 67 procent van alle coronadoden was 80 jaar of ouder, 2 procent was jonger dan 60 jaar (57 mensen).

Nog geen griepepidemie geweest deze winter

Of er minder mensen zijn overleden aan griep, valt niet uit deze cijfers te halen. Influenza is namelijk, in tegenstelling tot COVID-19, geen meldplichtige ziekte. Dat betekent dat artsen niet verplicht zijn om te onderzoeken of iemand is overleden aan griep. Wel is bekend dat er deze winter nog geen griepepidemie is geweest.

De statistici hebben ook bekendgemaakt dat vorige week naar schatting 3.750 mensen zijn overleden. Dat zijn er driehonderd meer dan normaal is voor de periode van het jaar.

CBS noteert bijna 13 duizend coronadoden