De basisscholen mogen vanaf maandag weer open. Een deel zal dat niet meteen doen vanwege de gladheid op de weg, die wachten nog een dagje af. Elke school die opengaat, moet zich echter houden aan onderstaande lijst coronamaatregelen om het fysieke onderwijs zo veilig mogelijk te maken.

In de afgelopen periode zijn de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus op de scholen moeten tegengaan, besproken met de onderwijssector.

Niet alleen wordt dringend geadviseerd om kinderen uit groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen als ze niet achter hun tafeltje zitten en onderling onvoldoende afstand kunnen houden, ook moeten scholen de pauzes spreiden. Dit beperkt het contact tussen kinderen van verschillende groepen.

Leraren die groep 7- en groep 8-leerlingen lesgeven, kunnen desgewenst ook een mondkapje dragen, maar dit is geen verplichting.

Daarbij moet onderwijspersoneel onderling altijd 1,5 meter afstand houden. Het dringende advies is om kinderen in de middenbouw in groepjes van vijf te laten samenwerken en kinderen in groep 7 en 8 in kleinere groepen of koppels.

Belangrijke richtlijnen op een rij

  • Kinderen in hogere klassen komen zoveel mogelijk zelf naar school.
  • Ouders van kinderen in lagere klassen brengen en halen in hun eentje hun kind en dragen buiten een mondkapje.
  • Scholen spreiden pauzes om contacten te beperken.
  • Onderwijspersoneel moet onderling 1,5 meter afstand houden, maar tussen leerlingen en leraren is dat niet verplicht.
  • Het dringende advies is om kinderen uit groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen als ze niet op hun plek zitten en onderling onvoldoende afstand kunnen houden.
  • De hele klas moet vijf dagen in quarantaine als iemand met het coronavirus besmet is.
  • Na vijf dagen kan een test worden afgenomen. Wie dit niet wil, moet vijf dagen langer in quarantaine blijven.

Quarantaine bij besmetting in de klas

Als kinderen of leraren in contact zijn geweest met een besmette persoon, moeten zij vijf dagen in quarantaine, waarna ze vrijwillig een test kunnen ondergaan. De leeftijd van de kinderen maakt hierbij niet uit. Wie geen test wil ondergaan, moet nog eens vijf dagen in quarantaine blijven.

Wel wijst het ministerie erop dat, als een school het zo heeft geregeld dat leerlingen in vaste kleine groepen samenwerken, in overleg met de GGD bekeken kan worden of de quarantaine beperkt kan worden tot de groep die in contact is geweest met de besmette persoon.

Kinderen gaan in quarantaine als ze in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het virus. Gezinsleden hoeven dat niet als ze afstand kunnen houden van het kind. In de praktijk is dat lastig, wat dus betekent dat er vaak gezinsleden samen met het kind moeten thuisblijven. Wie 1,5 meter afstand kan houden, mag wel de deur uit. Indien het kind zelf ook ziek is, gelden weer andere regels.

Leraren krijgen voorrang bij teststraten

Onderwijsminister Arie Slob streeft ernaar om over drie maanden landelijk coronasneltests voor leraren te hebben.

Docenten krijgen in de gewone teststraten overigens al voorrang, maar de uitslag van zo'n traditionele PCR-test laat langer op zich wachten dan die van een sneltest.