Bij 115.000 patiënten werd vorig jaar kanker vastgesteld, een daling van 4.000 vergeleken met 2019. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De daling komt volgens het IKNL door uitstel van artsbezoek, het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken en het afschalen van de zorg vanwege de coronacrisis.

Het is volgens het IKNL de eerste daling sinds dertig jaar terug werd begonnen met de kankerregistratie. De daling kwam voor bij de meeste soorten kanker, maar was het grootst bij borst-, darm- en prostaatkanker.

In maart tot en met mei, tijdens de eerste golf van het coronavirus, werden bijna een kwart minder kankerdiagnoses gesteld dan gebruikelijk. Vanaf de zomer kwam de reguliere zorg weer op gang en werd bij veel kankersoorten de in het voorjaar ontstane achterstand in diagnoses ingelopen, aldus IKNL.

De achterstand in het aantal diagnoses borstkanker, die ontstond na het tijdelijk stopzetten van het bevolkingsonderzoek hiernaar, is nog niet ingehaald. Ook het aantal diagnoses van darmkanker daalde. Hoewel ook die daling deels te wijten is aan de coronacrisis, daalt het aantal darmkankerdiagnoses al jaren door vroege opsporing van signalen hiervan in het bevolkingsonderzoek.

Kuipers: 'Diagnoses van kanker lopen achter door corona'
85
Kuipers: 'Diagnoses van kanker lopen achter door corona'

Huidkanker komt wederom het meest voor

Huidkanker bleek net als in de voorgaande jaren de meest voorkomende kankersoort. Er werden bijna 6.800 melanomen geregistreerd en bijna vijftienduizend plaveiselcelcarcinomen, een bijna nooit uitzaaiende vorm van huidkanker.

Door de vergrijzing en toegenomen blootstelling aan zon en zonnebanken komt huidkanker steeds vaker voor, aldus het Kankercentrum. Ook tijdens de coronacrisis was een kleine stijging te zien van het aantal nieuwe patiënten met plaveiselcelcarcinoom.

Na huidkanker kwam in 2020 longkanker het meeste voor, met bijna veertienduizend nieuwe diagnoses. Borstkanker werd 13.200 keer gediagnosticeerd, gevolgd door prostaatkanker (12.800) en darmkanker (11.700).

IKNL: aantal diagnoses kanker

Bron: IKNL© ANP/LocalFocus

In 2020 was een derde van kankerpatiënten 75 jaar of ouder

Kanker komt het meest voor bij ouderen: een derde van de patiënten was in 2020 bij de diagnose 75 jaar of ouder. Ruim 40 procent was tussen de 60 en 75 jaar oud. Van alle nieuwe kankerpatiënten was 6 procent jonger dan 45 jaar. In deze jongste leeftijdsgroep is het aantal nieuwe kankerdiagnoses vorig jaar niet gedaald.

Hoewel er ook bij patiënten jonger dan 45 jaar sprake was van een daling van het aantal diagnoses in het voorjaar, is de ontstane achterstand in de maanden daarop geheel ingelopen.