Het kabinet heeft dinsdagavond een nieuwe routekaart gepresenteerd waarmee Nederland uit de coronacrisis moet komen. Het belangrijkste verschil met de oude routekaart is dat er meer landelijke regie komt: wekelijks bepaalt het kabinet hoe hoog het risiconiveau in een veiligheidsregio moet zijn en welk bijpassend pakket aan maatregelen gaat gelden.

De belangrijkste veranderingen in het kort:

  • Meer landelijke regie.
  • Maatregelen risiconiveaus 3 en 4 verzwaard.
  • Routekaart voorziet in route terug.
  • Meer maatregelen opgenomen in kaart.

De Rijksoverheid, de GGD's, het RIVM en de 25 veiligheidsregio's gaan wekelijks bekijken hoe de situatie rond het coronavirus zich ontwikkelt. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) stelt vervolgens vast op welk risiconiveau een regio zit.

Het aantal van vier risiconiveaus blijft ongewijzigd. Wel zijn de maatregelen die in de categorieën 3 (ernstig) en 4 (zeer ernstig) vallen, verzwaard. Ook zijn de regels die bij risiconiveau 1 (waakzaam) horen minder vrijblijvend. Zo geldt in dat scenario een maximum van acht bezoekers thuis per dag, waar er voorheen geen maximum was voor thuisbezoek in fase 1.

Ook voorziet de nieuwe routekaart in een route terug. Een veiligheidsregio kan alleen naar een lager risiconiveau gaan als het aantal besmettingen daalt en de capaciteit in de zorg dit toelaat. Daarbij moet ook het zorgpersoneel de kans krijgen om op adem te komen.

Andersom gaat een veiligheidsregio naar 'zorgelijk', 'ernstig' of 'zeer ernstig' als het aantal positieve tests oploopt en de druk op de zorg groter wordt.

De Jonge presenteert nieuwe routekaart
226
De Jonge presenteert nieuwe routekaart

Mogelijkheid om extra verzwarende maatregelen in te voeren

De risiconiveaus en bijbehorende maatregelen kunnen wekelijks per veiligheidsregio verschillen. Als de situatie in meerdere regio's echter 'zeer ernstig' is, gaan de zwaarste maatregelen voor het hele land gelden. Daarbij heeft het kabinet bij risiconiveau 4 de mogelijkheid om extra verzwarende maatregelen toe te passen, zoals de invoering van een avondklok en maximaal één persoon op bezoek per dag.

Tot slot zijn bijna alle maatregelen die te bedenken zijn opgenomen in de nieuwe routekaart. Die regels zijn - net als bij de oude kaart - onderverdeeld per onderwerp of sector.

Op dit moment geldt voor heel Nederland risiconiveau 4. Op een kaart die is toegevoegd aan het coronadashboard van de Rijksoverheid is te zien welk risiconiveau per veiligheidsregio van kracht is.

Avondklok, detailhandel en basisscholen: dit zijn de veranderingen
286
Avondklok, detailhandel en basisscholen: dit zijn de veranderingen