Het basisonderwijs gaat volgende week weer open, maar er worden extra maatregelen getroffen om het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert vooral in groep 7 en 8 meer te doen dan voorheen. Het kabinet neemt dit advies over en is in overleg met de onderwijssector, zo is maandag gemeld.

De deskundigen van het OMT raden onder meer aan om de oudere kinderen in koppels te laten samenwerken. "Waar mogelijk" moeten zij 1,5 meter afstand van de anderen houden.

Voor de lagere groepen suggereert het OMT te gaan werken met vaste groepjes van een maximale grootte, bijvoorbeeld vijf kinderen. Op die manier wordt het aantal contacten tussen kinderen beperkt.

Verder kan worden overwogen kinderen uit groep 7 en 8 een mond-neusmasker te laten dragen in de gangen van hun school, als afstand houden daar niet goed mogelijk is. Ze moeten dan wel goede instructies krijgen. Ook leerkrachten van de hoogste twee groepen kunnen een mondkapje overwegen.

Na besmetting alle klasgenoten in quarantaine

Als een kind met het coronavirus besmet is geraakt, moeten alle klasgenoten thuis in quarantaine gaan. Op de vijfde dag moeten ze zich laten testen. Wie negatief test, kan weer naar school komen. Voor leraren komen sneltests beschikbaar.

Op de kinderopvang, die ook weer open mag, verandert niet veel. Wel krijgen medewerkers van opvanglocaties voorrang bij de coronatests. De sector heeft daar herhaaldelijk om gevraagd.

Verdeeldheid binnen het OMT

Binnen het OMT heerst overigens verdeeldheid over het advies om scholen te heropenen. "Een aantal OMT-leden geeft aan de risico's op dit moment te groot te achten om überhaupt over een versoepeling, zoals het heropenen van de scholen, positief te willen adviseren", staat in het verslag van de laatste vergadering.

"In meerderheid erkent het OMT dat er op grond van diverse maatschappelijke afwegingen dringend ruimte gewenst is voor perspectief en enige versoepeling, ondanks de risico's die dat met zich meebrengt op verspreiding van het virus, mits deze uiteraard niet te groot zijn."