In 2020 zijn in Nederland 169.000 mensen overleden, ongeveer 15.000 meer dan vooraf werd verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. De oversterfte was volgens het CBS het grootst tijdens de eerste en tweede coronagolf en tijdens de hittegolf in de zomer.

De oversterfte ligt een stuk hoger dan in jaren met een grote griepuitbraak, zoals in 2015 en 2018. In 2015 overleden ongeveer 5.400 meer mensen dan verwacht en in 2018 lag de oversterfte op 2.500.

In het oosten van Noord-Brabant en in Limburg was de oversterfte het grootst. Ook in de Zaanstreek, Flevoland en de regio rond Rotterdam was de oversterfte groter in vergelijking met andere delen van het land. In Friesland en Groningen was de oversterfte het kleinst, met minder dan 2 procent.

In 2020 overleden ongeveer evenveel mannen als vrouwen. De meeste vrouwen die overleden - ruim 50.000 - waren ouder dan tachtig jaar, tegenover nog geen 30.000 onder de tachtig jaar. De meeste mannen die stierven, waren jonger dan tachtig, al is het verschil minimaal: in beide gevallen gaat het om ruim 40.000 doden.

Oversterfte ook vorige week groot

In de derde week van 2021, van 18 tot en met 24 januari, overleden 450 meer mensen dan verwacht voor deze periode. In totaal stierven naar schatting 3.800 mensen, blijkt uit cijfers van het CBS. Hoewel de oversterfte in vergelijking met vorige week iets is afgenomen - toen overleden vijfhonderd meer mensen dan verwacht - is het aantal overlijdens nog altijd groter dan normaal.

De oversterfte in Nederland is al sinds week 39 van 2020 groter dan verwacht en valt samen met de tweede golf van COVID-19. Tijdens de huidige golf stierven tot nu toe bijna 64.000 mensen, ruim 9.300 meer dan gebruikelijk is voor deze periode.

Het sterftecijfer per leeftijdsgroep was in week 3 ongeveer gelijk aan dat van een week eerder. De meeste sterfgevallen vonden plaats onder 65-plussers: 3.400.

Volgens het CBS overleden vijftienhonderd mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen. Het aantal sterfgevallen onder Wlz-zorggebruikers is al een aantal weken aan het afnemen.

Het CBS baseert zich voor de oversterftecijfers op data van eerdere jaren en demografische trends. Het statistiekbureau heeft bij de cijfers van vrijdag nog geen inzicht in de doodsoorzaken. Die informatie komt later beschikbaar.