Kinderen bellen of chatten tijdens de tweede lockdown vaker met de Kindertelefoon over emotionele problemen als eenzaamheid, depressie en suïcidale gedachten dan tijdens de eerste lockdown. Ook blijft het aantal meldingen over huiselijk geweld stijgen, meldt de Kindertelefoon donderdag op basis van gevoerde chat- en telefoongesprekken.

In vergelijking met de eerste lockdown steeg het aantal gesprekken over emotionele problemen met 21 procent.

Daarentegen krijgt de Kindertelefoon minder telefoontjes van kinderen over normale puberzaken, zoals verliefdheid en vriendschap. Volgens de Kindertelefoon komt dit doordat kinderen steeds vaker laten weten sociale contacten te missen en zich eenzaam te voelen.

De Kindertelefoon meldt dat zijn vrijwilligers in de afgelopen periode zo'n 21 keer per dag over zelfdoding spraken met kinderen. Tijdens de vorige lockdown was dit nog gemiddeld zestien keer, een stijging van 31 procent. Ook over eenzaamheid (31 procent) en depressie (16 procent) wordt vaker contact opgenomen.

"Het is ontzettend belangrijk dat kinderen die in huiselijkgeweldsituaties zitten of gevoelens van depressie ervaren hierover praten. Ik ben dan ook blij dat deze kinderen ons weten te vinden. Maar ik vind deze stijging, zeker in combinatie met de daling van gesprekken over onderwerpen als vriendschap en verliefdheid, zorgwekkend", aldus Kindertelefoon-directeur Roline de Wilde.

Oudere kinderen bellen steeds vaker

Opvallend is dat steeds vaker oudere jongeren contact opnemen met de Kindertelefoon. Zo steeg het aandeel zestien- en zeventienjarigen van 19 procent vorig jaar naar 26 procent deze periode.

"Onder deze oudere groep zien we ook het aantal gesprekken over mentale problemen toenemen. Ook bij jongeren met wie het tot voor kort prima ging", zegt De Wilde. "Ik vind het belangrijk dat we hier oog voor hebben en hen de erkenning geven voor het offer dat zij brengen om de zwakkeren in de samenleving te beschermen."

Kinderen van tussen de acht en achttien jaar oud kunnen met de Kindertelefoon bellen om vertrouwelijke gesprekken te voeren. De Wilde benadrukt dat het voor kinderen belangrijk is om te blijven praten over zaken die ze dwarszitten.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).