Bij het RIVM zijn in het afgelopen etmaal 3.997 positieve coronatests gemeld, dat is minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (5.090). Het is voor het eerst sinds 24 november dat minder dan vierduizend positieve tests worden gemeld.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers.

Nederland telt inmiddels bijna een miljoen besmettingen met het coronavirus. Wereldwijd zijn tot dusver achttien landen die grens gepasseerd. Dinsdag staat de teller in Nederland op zo'n 955.000 positieve tests.

Het RIVM meldt verder 87 coronagerelateerde sterfgevallen. Dit hoeft niet te betekenen dat deze personen allemaal in het afgelopen etmaal zijn overleden. Er kan vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Gemiddelden van de afgelopen week

  • Dinsdag 26 januari: 5.090
  • Maandag 25 januari: 5.137
  • Zondag 24 januari: 5.241
  • Zaterdag 23 januari: 5.430
  • Vrijdag 22 januari: 5.318
  • Donderdag 21 januari: 5.354
  • Woensdag 20 januari: 5.452

RIVM ziet aantal besmettingen dalen, maar optimisme neemt af

Het RIVM registreerde in de afgelopen week 35.635 positieve coronatests, 8 procent minder dan in de voorgaande zeven dagen (38.776). Van de mensen die vorige week besmet raakten, heeft naar schatting een derde de besmettelijkere Britse variant opgelopen, ruim drie keer zoveel als de voorgaande week.

Dat zorgt voor een enigszins bedrukte stemming bij het RIVM. "Deze virusmutatie drukt zijn stempel", zegt RIVM-topvrouw Aura Timen in gesprek met NU.nl. Het R-getal van de Britse coronavariant ligt ruim boven de 1, wat erop duidt dat het virus zich momenteel verder verspreidt. "Dat zal op termijn zorgen voor meer ziekenhuisopnames en sterfgevallen. De druk op de zorg zal toenemen, in plaats van afnemen."

Waarom een besmettelijkere coronavariant erger is dan een dodelijkere
99
Waarom een besmettelijkere coronavariant erger is dan een dodelijkere