Hoewel in de afgelopen week minder nieuwe besmettingen met het coronavirus zijn gemeld dan in de voorgaande week, neemt het optimisme bij het RIVM af. De ingezette daling van het aantal nieuwe positieve tests stagneert. "De Britse variant rukt op, deze mutatie drukt zijn stempel", vertelt RIVM-topvrouw Aura Timen in gesprek met NU.nl.

Timen durft echter niet te zeggen of de stagnatie is veroorzaakt door de Britse virusmutatie. "Dat valt nog niet met zekerheid te zeggen, maar de invloed van de virusmutatie wordt steeds groter."

Het RIVM registreerde in de afgelopen week 35.635 positieve coronatests, 8 procent minder dan in de voorgaande zeven dagen (38.776). Van de mensen die in de afgelopen week besmet raakten, heeft naar schatting een derde de besmettelijkere Britse variant opgelopen, ruim drie keer zoveel als in de voorgaande week.

De Zuid-Afrikaanse variant is tot dusver veertien keer aangetroffen. Dat gebeurde bij inwoners die recentelijk hadden gereisd of contact hadden met personen die uit het buitenland kwamen.

Het reproductiegetal (R) lag op 8 januari onder de 1. Een groep van 100 besmette personen stak gemiddeld 93 anderen aan. Als echter specifiek op de Britse virusvariant wordt gelet, dan is er sprake van een R van 1,27. Dit betekent dat 100 personen met de Britse variant 127 anderen besmetten. Een week eerder was de R 1,30. Volgens het RIVM hebben eerder getroffen maatregelen een verdere stijging van het reproductiegetal voorkomen.

Eerder schatte het RIVM dat rond half februari minimaal de helft van alle mensen die positief testen, de Britse coronavariant zal hebben opgelopen. De virusvariant lijkt zich echter sneller te verspreiden dan aanvankelijk verwacht.

Britse variant leidt op termijn tot meer opnames en sterfgevallen

Het RIVM verwacht dat de komende tijd steeds meer inwoners met de Britse coronavariant besmet raken. "Dat zal op termijn leiden tot een stijging van het aantal ziekenhuisopnames en coronagerelateerde sterfgevallen. De druk op de zorg zal weer fors toenemen in plaats van afnemen."

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames was in de afgelopen week nog iets kleiner dan in de voorgaande week. 1.264 coronapatiënten werden opgenomen op reguliere verpleegafdelingen, tegenover 1.446 in de zeven dagen ervoor. 241 patiënten met COVID-19 belandden op de intensive care (ic), 14 minder dan in de voorgaande week. Het RIVM registreerde ook minder coronagerelateerde sterfgevallen (512 tegenover 608).

De experts vermoeden dat de maatregelen die vorige week zijn getroffen, zoals de avondklok, pas over ruim een week een zichtbaar effect hebben. "Pas dan heeft het een effect op de hoeveelheid meldingen, nog later op de hoeveelheid ziekenhuisopnames."

Waarom een besmettelijkere coronavariant erger is dan een dodelijkere
99
Waarom een besmettelijkere coronavariant erger is dan een dodelijkere