Vorige week zijn in Nederland naar schatting 3.850 mensen overleden, 500 personen meer dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar, blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De oversterfte is wel iets afgenomen: twee weken geleden ging het nog om 650 sterfgevallen meer dan verwacht.

De schattingen zijn gebaseerd op sterftecijfers van voorgaande jaren en demografische trends.

Bij kwetsbare groepen, namelijk ouderen en mensen die langdurige zorg ontvingen, was vorige week een daling in het aantal sterfgevallen te zien.

Het sterftecijfer van mensen onder de 65 jaar was vorige week niet hoger dan gebruikelijk. Bij 65-plussers was dat wel het geval, evenals bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg. Toch ging ook in deze groepen het aantal sterfgevallen omlaag.

De sterfte in Nederland is sinds week 39 van vorig jaar hoger dan verwacht. In diezelfde periode werd duidelijk dat het land met een tweede golf in de coronapandemie te maken heeft. Tot nu toe overleden tijdens de tweede golf bijna negenduizend mensen meer dan gebruikelijk.

De cijfers over de oversterfte zijn gebaseerd op de dagelijkse informatie over het aantal sterfgevallen die het CBS dagelijks krijgt. Het statistiekbureau heeft geen inzicht in de doodsoorzaken.