Het RIVM is dinsdag gematigd positief over het totale aantal positieve coronatests in de periode van 13 tot en met 19 januari. Dat beeld wordt volgens het instituut echter overschaduwd door de opmars van de Britse coronavirusvariant in Nederland.

Het RIVM registreerde in de afgelopen week 38.776 positieve coronatests, ruim 21 procent minder dan in de voorgaande zeven dagen (49.398). Van de mensen die vorige week besmet raakten, heeft naar schatting zo'n 10 procent de besmettelijkere Britse variant opgelopen. Dat komt neer op een verdubbeling ten opzichte van de voorgaande week.

Het percentage mensen dat positief testte, nam in de afgelopen week licht af van 12,9 procent naar 11,7 procent. Die daling is volgens het RIVM zichtbaar in alle leeftijdsgroepen.

Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames was in de afgelopen week iets kleiner dan in de voorgaande week. 1.348 coronapatiënten werden opgenomen op reguliere verpleegafdelingen, tegenover 1.628 in de zeven dagen ervoor. 252 patiënten met COVID-19 belandden op de intensive care (ic), 47 minder dan in de voorgaande week. Het RIVM registreerde ook minder coronagerelateerde sterfgevallen (608, tegenover 743).

Het reproductiegetal (R) lag op 1 januari, zeventien dagen na de invoering van de huidige lockdown, met 0,98 nog maar net onder de 1. Dat wil zeggen dat honderd coronapatiënten samen weer 98 anderen aansteken. Vorige week meldde het RIVM een R van 0,95. Experts kunnen het reproductiegetal pas na twee weken betrouwbaar vaststellen.

Het RIVM maakt met ingang van dinsdag ook wekelijks bekend hoeveel mensen gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Momenteel zijn 77.000 mensen in Nederland ingeënt: 40.000 ziekenhuismedewerkers in de acute zorg en 37.000 verpleeghuismedewerkers.

Rond half februari is de helft besmet met het Britse type

Als het aantal sociale contacten en de naleving van de coronaregels hetzelfde blijven, zal het aantal nieuwe besmettingen fors toenemen, redeneert het RIVM. Het instituut schat dat dan rond half februari minimaal de helft van alle mensen die positief testen, de Britse coronavariant heeft opgelopen.

"We hebben te maken met twee virusvarianten die zich met verschillende snelheden lijken te verspreiden in Nederland. Daardoor zijn er eigenlijk twee aparte corona-epidemieën. Een epidemie met de 'oude' variant, waarin het aantal nieuwe infecties daalt, en een epidemie met de Britse variant waarin het aantal nieuwe infecties juist toeneemt", schrijft het RIVM dinsdag.

Het instituut baseert zich daarbij op onder meer het beeld dat naar voren komt in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Daar leidde de variant al tot een zeer grote toestroom van ziekenhuispatiënten.

Onderzoek in Lansingerland moet uitsluitsel geven

Desalniettemin blijkt volgens het RIVM uit onderzoek dat mensen niet meer of minder ziek worden van de Britse variant dan van het coronavirustype dat nu het meest voorkomt in ons land. Ook het aandeel besmette personen dat in het ziekenhuis terechtkomt, zou even groot zijn als bij het 'oude' type.

Daarnaast stellen wetenschappers dat kinderen van basisschoolleeftijd waarschijnlijk minder vaak met de Britse variant besmet raken dan volwassenen. Ook zouden zij er minder ziek van worden. Datzelfde beeld geldt voor het meest voorkomende coronavirus in Nederland.

De vraag is nog of jonge kinderen de virusvariant ook minder vaak overdragen op volwassen en hoe de verspreiding van de Britse mutant in Nederland verloopt. Beide kwesties worden momenteel onderzocht in een grootschalig onderzoek in Lansingerland. In deze Zuid-Hollandse gemeente zijn alle inwoners van twee jaar en ouder opgeroepen voor een coronatest.