Vrijdag werd bekend dat het geneesmiddelenbewakingscomité van het Europees Medicijnagentschap (EMA) onderzoekt of er een relatie is tussen het overlijden van fragiele ouderen en coronavaccinatie. Wat is de aanleiding voor dit onderzoek? En wat is nu het advies voor deze groep ouderen?

Op 11 januari paste de Noorse evenknie van het RIVM, het FHI, zijn coronavaccinatie-advies voor de meest kwetsbare ouderen aan. Bij ouderen die terminaal ziek zijn en ouderen die zo zwak zijn dat hun levensverwachting nog heel kort is, wordt aangeraden om extra goed te overwegen of de voordelen van bescherming tegen COVID-19 wel opwegen tegen de mogelijke nadelen van vaccinatie.

Zorgen over bekende bijwerkingen

De aanpassing volgt op meldingen van ouderen in verpleeghuizen die kort na de vaccinatie zijn overleden. Volgens het Noorse geneesmiddelenbureau heeft de vaccinatie bij dertien fragiele ouderen mogelijk een rol gespeeld bij hun overlijden.

De bijwerkingen waar de Noren zich zorgen over maken, zijn al bekende bijwerkingen, zoals koorts en misselijkheid. Steinar Madsen, medisch directeur van het Noorse geneesmiddelenbureau, legde aan het British Medical Journal uit dat deze bijwerkingen voor de meeste mensen ongevaarlijk zijn, maar dat ze voor mensen met een zeer broze gezondheid wel een risico kunnen vormen.

Verder onderzoek in Noorwegen

Madsen liet eerder aan de Noorse krant VG weten dat in Noorse verpleeghuizen normaal gemiddeld 350 tot 400 personen per week komen te overlijden. Het is daarom te verwachten dat er ook na vaccinatie verpleeghuisbewoners overlijden, zonder dat het vaccin daarbij een rol speelde.

Of bij sommige ouderen het vaccin zelf bijdroeg aan de dood wordt nu in Noorwegen en door het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC, dat onderdeel is van de EMA, verder onderzocht.

Advies aan ouderen

Voor de overgrote meerderheid van de Noorse ouderen geldt de waarschuwing die door het FHI is gegeven niet. De Noorse gezondheidsdienst verwacht dat voor de meeste ouderen de voordelen van bescherming tegen COVID-19 groter zijn dan het risico van de eventuele bijwerkingen. Ook voor ouderen met stabiele chronische ziekten, zoals diabetes, is het vaccin volgens het FHI dus veilig.

Voor de zeer fragiele ouderen wordt het vaccin eveneens niet geheel afgeraden. De voor- en nadelen van vaccinatie moeten alleen bij deze groep extra goed worden overwogen.

In Nederland is er geen waarschuwing tegen het vaccineren van zeer fragiele ouderen. Als het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC aanwijzingen vindt dat er een relatie is tussen het overlijden van fragiele ouderen en vaccinatie, volgt in Nederland waarschijnlijk ook een waarschuwing of bijvoorbeeld een aanpassing van de bijsluiter. Dat legt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) uit aan NU.nl.

Volgens het CBG geldt nu al dat artsen altijd zorgvuldig moeten afwegen wie er gevaccineerd wordt. Als iemand zelf twijfelt over het coronavaccin en een vaccinoproep heeft gekregen, is het advies om met de eigen arts te overleggen.

Zo werken het Pfizer- en Moderna-vaccin in je lichaam
53
Zo werken het Pfizer- en Moderna-vaccin in je lichaam