Het vaccin van Pfizer/BioNTech is het eerste vaccin dat is goedgekeurd voor gebruik binnen de Europese Unie. Dit vaccin heeft de naam Comirnaty en beschermt je tegen de ziekte COVID-19. Dit moet je verder weten.

Wie in Nederland krijgen het Pfizer-vaccin?

In januari hebben ziekenhuismedewerkers in de acute zorg, zoals ambulancepersoneel, het Pfizer-vaccin gekregen. Ook medewerkers van verpleeghuizen worden vanaf januari ingeënt met dit vaccin.

Bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen dit vaccin of het vaccin van Moderna. 18 januari is gestart met het vaccineren van deze groep.

Thuiswonende negentigplussers krijgen vanaf 25 januari het vaccin van Pfizer. Vanaf begin februari worden ook de 85-plussers met dit vaccin ingeënt.

Hoe goed beschermt dit Pfizer-vaccin mij tegen COVID-19?

De effectiviteit van het vaccin van Pfizer is hoog, namelijk 95 procent. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder het vaccin COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar vijf personen ziek worden.

Het Pfizer-vaccin beschermt ook ouderen en mensen met een verhoogd risico op ernstige COVID-19 goed, zoals mensen met obesitas.

Hoelang werkt het vaccin?

We weten volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) dat dit vaccin zeker drie maanden goed werkt. Waarschijnlijk werkt het vaccin veel langer.

Er zijn alleen te weinig mensen die dit vaccin langer dan drie maanden geleden hebben gekregen, om dit nu al met volledige zekerheid te kunnen zeggen.

Vanaf welk moment werkt dit vaccin?

Het vaccin van Pfizer bestaat uit twee dosissen. De eerste twee weken nadat je de eerste dosis van dit vaccin hebt gekregen, ben je naar verwachting nog niet beschermd tegen COVID-19. Daarna ben je waarschijnlijk al een beetje beschermd.

De tweede dosis van het Pfizer-vaccin wordt drie tot zes weken na de eerste prik gegeven. Deze tweede dosis zorgt ervoor dat je immuunsysteem opnieuw wordt aangezwengeld en de bescherming beter wordt. De eerder genoemde effectiviteit van 95 procent, geldt vanaf zeven dagen na de tweede dosis.

Kun je na vaccinatie het coronavirus nog verspreiden?

Het is nog niet duidelijk hoe goed dit vaccin voorkomt dat je het coronavirus nog kan doorgeven. Experts verwachten dat dit vaccin de kans dat je het coronavirus verspreidt, verlaagt. Er is alleen meer onderzoek nodig om met zekerheid te zeggen hoeveel kleiner die kans precies wordt.

Wat zijn de belangrijkste bijwerkingen?

Mensen hebben na vaccinatie met het Pfizer-vaccin vooral last van pijn op de plek van de prik, vermoeidheid en hoofdpijn. Deze bijwerkingen duren meestal één à twee dagen. Er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin van Pfizer voor ernstige bijwerkingen zorgt.

Hoe zit het met zeldzame bijwerkingen?

Voordat dit vaccin werd goedgekeurd, kregen in onderzoeksverband al ruim zeventienduizend mensen het vaccin van Pfizer. Hierdoor kennen we de veelvoorkomende, en iets minder veelvoorkomende, bijwerkingen van dit vaccin. De kans op zeldzame bijwerkingen of bijwerkingen op de lange termijn is volgens het CBG klein. Hele zeldzame bijwerkingen die bijvoorbeeld slechts 1 op de 50.000 keer voorkomen, zijn alleen niet uit te sluiten. Daarom wordt dit vaccin ook na toelating verder onderzocht.

Het is bekend dat er een hele kleine kans is dat mensen een ernstige allergische reactie van de vaccinatie krijgen. Deze reacties treden, als ze optreden, snel na vaccinatie op. Om deze reden wordt iedereen na vaccinatie nog vijftien minuten in de gaten gehouden.

Voor wie is dit vaccin niet geschikt?

Het vaccin van Pfizer is niet toegelaten voor kinderen jonger dan zestien jaar. Dit komt doordat de werkzaamheid en veiligheid van dit vaccin nog niet voldoende is onderzocht bij deze groep. Er zijn echter geen aanwijzingen dat het vaccin niet werkt of onveilig is voor kinderen.

Verder wordt dit vaccin volgens het CBG afgeraden bij mensen die allergisch zijn voor één van de bestanddelen van het vaccin.

Het RIVM raadt zwangere vrouwen aan om zich pas na hun zwangerschap te laten vaccineren. Niet omdat er aanwijzigingen zijn dat het voor hen riskant is, maar omdat er weinig zwangere vrouwen deelnamen aan het vaccinonderzoek. Uit proeven met zwangere muizen zijn volgens het CBG geen aanwijzingen gekomen dat het vaccin risico's met zich meebrengt voor deze groep.

Aan sommige mensen wordt aangeraden om eerst met een arts te overleggen voordat ze het vaccin nemen. Dit zijn mensen die vallen in de volgende groepen:

  • Mensen die door ziekte of bepaalde medicijnen een slechte afweer hebben.
  • Mensen die bloedverdunners gebruiken of een ziekte hebben waardoor hun bloed minder goed stolt.
  • Mensen die in het verleden een ernstige allergische reactie hebben gehad na vaccinatie.

Er zijn verschillende redenen waarom bij de bovenstaande groepen wordt aangeraden om vooraf te overleggen met een arts. Bij mensen die bloedverdunners slikken, kan het bijvoorbeeld nodig zijn om met de trombosedienst te overleggen over het tijdstip waarop je gevaccineerd wordt.

Hoe werkt dit vaccin?

Het vaccin van Pfizer is een zogenoemd mRNA-vaccin. Dit vaccin bevat het recept voor een stukje van het coronavirus. Het recept noemen we mRNA.

Als het vaccin in je lichaam is, zorgt dit ervoor dat de stukjes coronavirus worden gemaakt. Van dit stukje kun je geen COVID-19 krijgen, maar je traint hiermee wel je immuunsysteem. Deze training zorgt ervoor dat het coronavirus snel onschadelijk gemaakt kan worden als je ermee in aanraking komt.

Nadat de stukjes coronavirus zijn aangemaakt, wordt het vaccin door het lichaam snel afgebroken. In tegenstelling tot wat wordt gemeld in verschillende berichten op Facebook en Twitter zijn deze vaccins niet in staat om je DNA te veranderen.

Wat als het coronavirus verandert?

Het coronavirus is volgens Ton de Boer, voorzitter van het CBG, redelijk stabiel. Hij verwacht niet dat het vaccin door mutaties snel niet meer werkzaam zal zijn. Het is wel mogelijk dat het vaccin door mutaties minder effectief wordt. Daarom wordt er onderzoek gedaan.

Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat dit vaccin minder goed werkt tegen de Britse en Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Wetenschappers van Pfizer maakten 8 januari bekend dat labonderzoek erop wijst dat het vaccin juist goed werkt tegen deze varianten.

Word je uitgenodigd om een vaccinatieafspraak te maken en heb je medische vragen, omdat je bijvoorbeeld een afweerstoornis of een ernstige allergie hebt, stel deze vragen dan aan je arts. Lees hier de belangrijkste informatie over het andere vaccin dat nu is toegelaten, het Moderna-vaccin.