Ongeveer een op de tien mensen in Nederland die positief testen op het coronavirus heeft de Britse variant onder de leden. Deze besmettelijkere versie van het coronavirus droeg er in januari aan bij dat de Londense ziekenhuizen overspoelden. Wat weten we eigenlijk over de Britse variant?

De Britse variant werd voor het eerst in september in Engeland ontdekt. Halverwege december was deze variant al verantwoordelijk voor twee derde van de besmettingen in Londen. In Nederland loopt het aandeel mensen dat de Britse variant onder de leden heeft sinds eind vorig jaar op. Begin december werd de Britse variant hier nog maar bij ongeveer 1 procent van de mensen die positief testten op het coronavirus aangetroffen. Inmiddels is dit bij ongeveer 11 procent het geval.

De Jonge: 'Verwachten dat Britse variant overhand krijgt'
74
De Jonge: 'Verwachten dat Britse variant overhand krijgt'

Virussen veranderen

Dat er varianten zijn van het coronavirus is heel normaal. Ieder virus verandert constant een beetje en meestal hebben veranderingen geen invloed op de eigenschappen van het virus. Bij de Britse variant is één van de eigenschappen, de besmettelijkheid, dus wel veranderd.

Engeland kende in november een gedeeltelijke lockdown. Door onderzoek weten we nu dat tijdens deze lockdown het aantal besmettingen met de originele variant afnam. Het aantal besmettingen met de Britse variant daarentegen nam, ondanks alle maatregelen, in een aantal regio's sterk toe. In Londen kreeg deze variant dus al in december de overhand.

Contacten vaker positief

Patricia Bruijning, epidemioloog in het UMC Utrecht, legt aan NU.nl uit dat inmiddels wel vaststaat dat de Britse variant besmettelijker is. Maar hoeveel besmettelijker precies, dat weten we nog niet.

Een van de onderzoeken die al aanwijzingen geven over hoeveel besmettelijker deze variant is, komt van de Engelse evenknie van het RIVM, Public Health England. Deze organisatie bekeek hoe vaak mensen die zich lieten testen nadat ze in contact waren geweest met iemand die besmet was met het coronavirus, zelf ook besmet bleken met het coronavirus.

Van de honderd mensen die in contact waren geweest met een persoon die besmet was met de originele variant van het coronavirus, werden er elf zelf positief getest. Van de honderd mensen die in contact waren geweest met iemand die besmet was met de Britse variant, werden er vijftien zelf positief getest. Dit betekent dat de Britse variant, volgens deze gegevens, zo'n 35 procent besmettelijker is.

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) blijkt ook uit Nederlandse cijfers dat de Britse variant een R-waarde heeft die ongeveer 30 procent hoger is dan de R-waarde van de originele variant. De R-waarde geeft aan hoeveel mensen een geïnfecteerde persoon gemiddeld besmet.

Hoe wapenen we ons tegen de Britse mutatie van het coronavirus?
221
Hoe wapenen we ons tegen de Britse mutatie van het coronavirus?

Britse variant maakt mensen niet zieker

Uit onderzoek van de University of Oxford komt naar voren dat de Britse variant de besmettelijkheid van personen in alle leeftijdsgroepen ongeveer evenveel verhoogt. Ook kinderen kunnen deze variant dus iets makkelijker doorgeven volgens dit onderzoek. Maar kinderen in de basisschoolleeftijd lijken nog steeds minder bevattelijk voor deze variant dan volwassenen.

Waarom de Britse variant besmettelijker is, weten we nog niet zeker. Het is volgens de onderzoeker van Oxford mogelijk dat je van deze variant minder coronavirusdeeltjes hoeft in te ademen om besmet te raken en vervolgens besmettelijk te worden.

De klachten die worden veroorzaakt door de Britse variant lijken vergelijkbaar met de klachten die worden veroorzaakt door de originele variant. Van de Britse variant heb je dus niet meer of minder last dan van de originele variant.

Vaccinaties

In theorie kunnen veranderingen er ook voor zorgen dat vaccinaties tegen COVID-19 minder goed werken. Er zijn echter geen aanwijzingen dat dit bij de Britse variant aan de hand is. Onderzoekers van BioNTech maakten dinsdag bekend dat uit laboratoriumonderzoek blijkt dat het vaccin, dat ze samen met Pfizer ontwikkelden, ook werkt tegen de Britse variant.

Waarom een besmettelijkere coronavariant erger is dan een dodelijkere
99
Waarom een besmettelijkere coronavariant erger is dan een dodelijkere

Dit artikel is op 20 januari geüpdatet. In deze update zijn het recentste OMT-advies, vaccinonderzoek van BioNTech van 19 januari en een onderzoek van University of Oxford dat op 15 januari online is geplaatst meegenomen.