Er komen vooralsnog geen maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het op de noodopvang van scholen minder druk wordt. Dat laat het ministerie van Onderwijs vrijdag weten aan NU.nl, nadat de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) de oproep deed om kinderen alleen naar school te brengen als dat echt noodzakelijk is.

Het ministerie van Onderwijs ziet dat meer ouders gebruikmaken van de noodopvang, maar een woordvoerder zegt "op dit moment geen reden" te hebben om de maatregelen aan te passen. Daar wordt volgens haar ook niet over nagedacht.

"De kinderen die nu op school zijn, zijn kinderen voor wie een uitzondering is gemaakt", zegt ze. Het gaat dan om kwetsbare kinderen of leerlingen van wie een van de ouders een vitaal beroep heeft.

Volgens de AVS komt gemiddeld 16 procent van de basisschoolleerlingen gewoon naar school. 5 procent van de leerlingen is kwetsbaar en 11 procent heeft een ouder met een vitaal beroep. Het gaat hierbij om een gemiddeld percentage. Er zijn dus scholen waar veel meer gebruikgemaakt wordt van de noodopvang.

Tijdens de eerste lockdown kwam in de eerste dagen nog slechts 4 procent van de kinderen naar school. Later liep dat percentage nog wel iets op, al heeft de AVS geen precieze cijfers daarvan.

Verplichte werkgeversverklaring komt er niet

Een verplichting om aan te tonen dat een van de ouders een vitaal beroep, zoals politieagent of arts, heeft is er niet. Het ministerie zegt ook niet over een invoering van zo'n werkgeversverklaring na te denken.

"We krijgen geen signalen dat er misbruik van de noodopvang wordt gemaakt", aldus de woordvoerder. "De maatregelen zijn er natuurlijk niet voor niets en we doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Het is de bedoeling om reisbewegingen en contacten zoveel mogelijk te beperken. We gaan ervan uit dat ouders dat begrijpen."

Gymleraren en stagiairs ingezet

De AVS zegt geen signalen te hebben ontvangen dat de noodopvang op een school overvol is, maar noemt de toename van leerlingen wel een "uitdaging". Leraren hebben meer tijd nodig voor de noodopvang, wat ten koste gaat van het onderwijs op afstand.

In het basisonderwijs is al een tekort aan personeel, dus scholen zien zich genoodzaakt voor de noodopvang ook gymleraren, onderwijsassistenten en stagiairs in te zetten.

De meeste leerlingen krijgen in ieder geval tot en met 15 januari onderwijs op afstand. Het kabinet maakt vermoedelijk dinsdag bekend of die maatregel na die tijd ook nog van kracht blijft.