Welke groepen worden wanneer gevaccineerd tegen COVID-19. En waar gebeurt dat? Dit overzicht is gebaseerd op de vaccinatiestrategie van de overheid. Er kunnen nog veranderingen in de precieze planning plaatsvinden.

Vanaf januari

Zorgmedewerkers acute zorg ziekenhuizen (ic en covid-afdeling, ambulance, spoedeisende hulp)

Vaccin(s): BioNTech/Pfizer

Door: Werkgever

Waar: Op de werkplek

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, denkt dat de ziekenhuizen in één week klaar zijn met de eerste vaccinronde in de acute zorg.

Drie weken later moet iedereen een tweede prik krijgt om het vaccin optimaal te laten werken. Dat geldt trouwens voor bijna alle Nederlanders, omdat dat voor de meeste vaccins een vereiste is.

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning

Vaccin(s): BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, CureVac, Janssen, Sanofi

Door: GGD

Waar: Centrale locatie (bijvoorbeeld een sporthal)

Vanaf januari/februari

Verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling

Vaccin(s): Moderna, BioNTech/Pfizer

Door: Instellingsarts/huisarts

Waar: In de instelling zelf

Vanaf februari

Mensen van 18-60 jaar met een medische indicatie

Vaccin(s): AstraZeneca, CureVac, Janssen, Sanofi

Door: Huisarts

Waar: In de huisartsenpraktijk

Vanaf februari/maart

Intramurale ggz-cliënten en hun zorgmedewerkers

Vaccin(s): Moderna, AstraZeneca, CureVac, Janssen, Sanofi

Door: Instellingsarts/werkgever

Waar: In de ggz-instelling zelf

Vanaf maart

Thuiswonenden ouder dan 75 jaar en niet-mobiele thuiswonenden van 60-75 jaar

Vaccin(s): Moderna

Door: Huisarts

Waar: In de huisartsenpraktijk of thuis

Thuiswonenden van 60-75 jaar (met en zonder medische indicatie)

Vaccin(s): BioNTech/Pfizer

Door: GGD

Waar: Op een centrale locatie

Vanaf april

Alle overige zorgmedewerkers

Vaccin(s): AstraZeneca, CureVac, Janssen, Sanofi

Door: Werkgever

Waar: Op de werkplek

Vanaf april/mei

Mensen van 18-60 jaar zonder medische indicatie

Vaccin(s): AstraZeneca, CureVac, Janssen, Sanofi

Door: GGD/huisarts

Waar: Op een centrale locatie of in de huisartsenpraktijk

Overigens is deze groep het grootst, en duurt vaccineren dus het langst. Niet iedereen zal meteen in april of mei aan de beurt zijn.

Coronaminister Hugo de Jonge verwacht dat alle Nederlanders die dat willen, vóór het vierde kwartaal van 2021 kunnen zijn ingeënt. Wel benadrukt hij dat de levertijd van de vaccins daarvoor leidend is.