In de week van 14 tot en met 20 december zijn in Nederland bijna vierduizend mensen gestorven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van een schatting. Dat zijn er achthonderd meer dan het aantal dat we normaal voor deze week kunnen verwachten. Het is ook een kleine 400 meer dan een week eerder, toen er 3.580 mensen overleden.

In 2020 overleden tot en met week 51 ruim 162.000 mensen, 13.000 meer dan wat in deze periode verwacht werd. Het betekent de hoogste oversterfte sinds de Tweede Wereldoorlog. Al sinds 21 september (week 39) is de wekelijkse sterfte hoger dan normaal.

In de eerste dertien weken van de tweede coronagolf (week 39 tot en met week 51) gingen 6.100 meer mensen dood dan doorgaans in deze periode verwacht. Tijdens de eerste golf (week 11 tot en met week 19) was de zogenoemde oversterfte naar schatting bijna negenduizend.

Ook in weken 33 en 34, tijdens de hittegolf, was er sprake van meer doden dan anders in die periode. In andere weken van 2020 was de sterfte juist lager dan verwacht.

De cijfers over de oversterfte zijn gebaseerd op de dagelijkse berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks krijgt. Deze berichten geven nog geen informatie over de doodsoorzaak. Wel is inmiddels van alle overledenen tot en met juni 2020 de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden iets meer dan tienduizend mensen aan de gevolgen van het coronavirus.