Stichting 113 Zelfmoordpreventie krijgt steeds meer meldingen en hulpvragen van mkb-organisaties en overheidsinstellingen die te maken krijgen met ondernemers die aan suïcide denken. Daarom geeft de lijn steeds meer cursussen om medewerkers van die organisaties om te leren gaan met deze groeiende groep mensen die geen oplossing meer zien door alle coronaproblemen en daarom aan zelfdoding denken.

Dat bevestigt een woordvoerder van 113 Zelfmoordpreventie dinsdag na berichtgeving door BNR.

Het gaat bijvoorbeeld om de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de steunmaatregelen van de overheid, maar ook om medewerkers van ondernemersloketten, ziektekostenverzekeraars, het UWV en de Koninklijke Beroepsorganisatie Van Gerechtsdeurwaarders.

"Deze organisaties signaleren de afgelopen maanden een toename van het aantal mensen die over suïcide praten en geen oplossing meer zien voor de financiële problemen waar ze mee worstelen", zegt Jacqueline Regeling van 113 Zelfmoordpreventie.

'Veel bedrijven willen hun problemen zelf oplossen'

De hulplijn kan nog geen concrete cijfers noemen, maar baseert zich op signalen van de organisaties die aankloppen voor hulp.

113 Zelfmoordpreventie maakt zich zorgen over deze toename. De woordvoerder spreekt van een "belangrijke fase" in de coronacrisis, waarin je nog heel veel kunt betekenen. "Er is voor heel veel ondernemers nog geen perspectief of en wanneer het beter wordt. Ondernemers zijn gewend zelf hun problemen op te lossen, dat deden zo ook bij de vorige crisis: de kredietcrisis. Maar nu voelen ze zich machteloos en hebben ze het gevoel de grip op hun hele leven kwijt te raken."

'Laat ondernemers zien dat faillissement niet einde is'

Het advies voor medewerkers van hulplijnen die met dit soort situaties worden geconfronteerd, is om te luisteren en in te gaan op bepaalde uitspraken die iemand doet. "Verwijs iemand niet direct door naar een volgende instantie, maar ga eerst in gesprek: 'U zegt dat u klem zit, wat bedoelt u daar precies mee?'"

Een goede doorverwijzing zou zijn naar de huisarts of mensen in de naaste omgeving. Ook is het belangrijk om duidelijk te maken dat er ook na een faillissement nog perspectief is, hoe lastig dat soms ook te zien is.

Bij derde van alle hulpvraag spelen schulden grote rol

De Stichting 113 Zelfmoordpreventie is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar. De hulplijn wordt jaarlijks per telefoon (0800-0113) en per chat (113.nl) door ruim 100.000 mensen benaderd omdat zij behoefte hebben aan een gesprek over suïcide. In bijna een derde van de gevallen spelen schulden een rol.

Ruim achttienhonderd personen beroofden zichzelf vorig jaar van het leven in Nederland, wat neerkomt op zo'n vijf personen per dag. In deze groep zijn mannen van middelbare leeftijd procentueel oververtegenwoordigd.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).