De oversterfte in Nederland is vorige week voor het eerst sinds drie weken weer iets toegenomen. Al tien weken lang overlijden meer mensen dan in dezelfde periode in voorgaande jaren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

In de afgelopen tien weken overleden ongeveer 4.300 mensen meer dan normaal. Dat verschil is kleiner dan tijdens de eerste coronagolf. In week 11 tot en met week 19 overleden naar schatting bijna negenduizend personen meer dan gebruikelijk.

Vorige week overleden 3.450 mensen, 150 meer dan de week daarvoor en ruim 400 meer dan gebruikelijk voor deze periode van het jaar. In de drie voorgaande drie weken leek het er even op dat de oversterfte aan het afvlakken was, maar in de afgelopen week was er toch weer een stijging te zien.

De oversterfte is het verschil tussen het aantal daadwerkelijke sterfgevallen en het verwachte aantal overledenen. De sterfte neemt in de winter altijd iets toe, benadrukt het CBS.

De onderzoekers van het statistiekbureau vermoeden dat de oversterfte wordt veroorzaakt door het coronavirus. Dat kan nog niet met zekerheid worden vastgesteld, omdat ze nog niet de doodsoorzaak van alle overledenen weten. Deze informatie ontvangt het CBS later.

In het voorjaar overleden in alle leeftijdsgroepen meer mensen dan gebruikelijk, maar was de toename vooral groot onder 65-plussers. Het CBS constateert dat dit ook in de tweede coronagolf het geval is. Van de naar schatting 3.450 personen die vorige week overleden, was 90 procent ouder dan 65 jaar.