Mensen die naar voren komen in het bron- en contactonderzoek van de GGD of die een waarschuwing hebben gekregen via de CoronaMelder-app, kunnen zich vanaf dinsdag ook zonder klachten laten testen op het coronavirus. Bovendien wordt hun thuisquarantaineplicht verkort van tien naar minimaal vijf dagen.

Het is de bedoeling dat gewaarschuwde mensen zich vijf dagen nadat ze met een besmette persoon in contact zijn geweest, laten testen. "Tot die vijfde dag blijf je, zoals nu al geldt, in thuisquarantaine", kondigde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) twee weken geleden aan.

Mensen die na een test niet besmet blijken met het coronavirus, hoeven niet meer in quarantaine en kunnen doorgaan met hun dagelijks leven, mits ze alert blijven op klachten. Tot dinsdag werden nauwe contacten gevraagd om tien dagen in thuisquarantaine te gaan.

Het voordeel van de huidige PCR-test is volgens het RIVM dat deze een hoge testgevoeligheid heeft. Dat betekent dat de test het virus ook oppikt bij iemand die nog maar weinig virusdeeltjes bij zich draagt. Ook zonder klachten kun je dus positief worden getest.

Dat de maatregel nu pas wordt ingevoerd, heeft volgens het kabinet te maken met de vergrote testcapaciteit.

RIVM verwacht dat mensen zich beter aan quarantaineadvies houden

Het voordeel van dit zogenoemde asymptomatisch testen is volgens het Outbreak Management Team (OMT) dat besmettingen in een vroeg stadium aangetoond kunnen worden. Hiermee kan de verspreiding van het virus worden tegengegaan.

Het risico van een kortere quarantaineperiode is volgens het RIVM verwaarloosbaar. Van de contacten die klachten krijgen, krijgt 97 procent die binnen zeven dagen. Omdat de meeste mensen één of twee dagen voordat ze klachten krijgen al besmettelijk zijn, is een quarantaine van vijf dagen een logische keuze, redeneert het instituut.

Daarbij verwacht het RIVM dat mensen zich beter aan een verkorte quarantainetijd van vijf dagen zullen houden. Uit onderzoek van het RIVM en de GGD bleek dat de helft van de mensen een quarantaineperiode van tien dagen niet volhield.

Het RIVM blijft erbij dat testen geen zin heeft als iemand geen klachten heeft en niet in contact is geweest met een besmette persoon. Het virus is dan veelal niet aanwezig. Bovendien geldt de test als een momentopname en is er geen garantie dat die persoon negatief blijft.