De helft van de leraren in alle sectoren vindt dat de onderwijskwaliteit door de coronacrisis sterk achteruit is gegaan. Vooral het voortgezet onderwijs wordt zwaar getroffen. Dat blijkt maandag uit een enquête van onderwijsvakbond AOb, die werd ingevuld door 7.833 leden.

In het voortgezet onderwijs ziet drie kwart van de leraren een kwaliteitsdaling. Bijna de helft (45 procent) vreest leerlingen niet goed te kunnen voorbereiden op hun examens, terwijl een meerderheid (55 procent) daar nog wel vertrouwen in heeft.

Leraren van basisscholen zijn iets positiever. Van de ondervraagden uit het primair onderwijs vindt 60 procent dat de onderwijskwaliteit gelijk is gebleven. In speciaal onderwijs en praktijkonderwijs vindt ongeveer de helft van de leraren dat de kwaliteit nu slechter is dan voor de coronacrisis.

"Deze enquête laat zien waar we al bang voor waren", stelt dagelijks bestuurder Henrik de Moel van de AOb. "Door de komst van COVID-19 is het onderwijs nog meer onder druk komen te staan. Eerst werden de scholen helemaal gesloten, er vallen nu nog steeds lessen uit omdat kinderen of collega's thuis moeten blijven door besmettingen of quarantaine. Bij hoog oplopende besmettingen gaan zelfs hele klassen naar huis of scholen dicht. Dat wreekt zich in de onderwijskwaliteit. Het onderwijs heeft domweg meer mensen en middelen nodig om op niveau te blijven."

Veel leerlingen over de hele linie doen het slechter

Leerlingen uit alle lagen van het onderwijs presteren slechter dan in voorgaande jaren. Volgens middelbareschooldocenten geldt dat voor 65 procent van hun leerlingen, terwijl hun collega's uit het basisonderwijs dat bij 40 procent van de leerlingen constateren en docenten uit het (voortgezet) speciaalonderwijs en praktijkonderwijs bij 30 procent.

De AOb vindt dat onderwijspersoneel dat in een risicocategorie valt beter beschermd moet worden en roept het kabinet op meer aandacht te besteden aan de eindexamenkandidaten van dit schooljaar. Zij zouden bijvoorbeeld extra bijlessen en andere ondersteuning kunnen krijgen en er zouden stappen gezet kunnen worden om lesuitval te voorkomen, aldus de bond.