Beroepsgerichte profielvakken op het vmbo worden ook dit schooljaar niet afgerond met een centraal examen. Vanwege de coronacrisis is besloten dat leerlingen als alternatief een schoolexamen krijgen, meldt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) vrijdag.

In de schoolexamens van deze vakken, waaronder horeca, bakkerij en recreatie (HBR) en produceren, installeren en energie (PIE), moet wel dezelfde lesstof behandeld worden. Door het centraal examen te schrappen, kunnen scholen zelf beslissen wanneer ze het examen afnemen.

Op deze manier wil Slob scholen "meer flexibiliteit" geven om het schooljaar voor de leerlingen af te ronden, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Door de coronacrisis hebben veel leerlingen flinke achterstanden opgelopen. De VO-raad, de koepel van middelbare scholen, riep de minister daarom eerder dit jaar al op om het centraal examen af te slanken.

"Door de vorm van het examen dit jaar op deze manier aan te passen is er meer flexibiliteit om de afname op een gepast moment te plannen en wordt het tijdsbestek verkleind waarin lokalen en materialen voor eindexamenkandidaten beschikbaar moeten zijn", schrijft Slob.

Het ministerie had eerder al besloten scholen meer tijd te geven om examens af te nemen: van april tot en met 23 juli. Slob meldt vrijdag dat over enkele weken duidelijk zal worden of er vanwege de coronacrisis meer maatregelen volgen voor de eindexamens. Vorig schooljaar werden alle centrale examens in het voortgezet onderwijs geschrapt.