De Nederlandse krijgsmacht heeft sinds het begin van de corona-uitbraak heimelijk op grote schaal data verzameld over de Nederlandse samenleving en die geduid en verspreid in rapporten, schrijft NRC zondag op basis van eigen onderzoek.

Militairen zouden zich maandenlang hebben verdiept in maatschappelijke groepen zoals Viruswaarheid en de 'Gele Hesjes'. Ook het als 'alternatief' aangeduide medium Jensen.nl zou in de gaten zijn gehouden en distributiepunten van de papieren uitgave De Andere Krant en de branden in de 5G-zendmasten zouden in kaart zijn gebracht.

De krant concludeert dit na een reconstructie van het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC), een eenheid die halverwege maart door Defensie werd opgericht om de verspreiding van desinformatie over de coronacrisis in kaart te krijgen.

Volgens NRC is het omstreden dat een krijgsmacht op eigen grondgebied onderzoek doet naar de eigen bevolking "ook omdat Defensie op Nederlands grondgebied niet veel mag. Ze mag bijvoorbeeld de politie, een ministerie of inlichtingendienst bijstaan als die erom vraagt. Militairen handelen dan volgens de regels en onder toezicht van die instantie. In dit geval handelt het LIMC op eigen initiatief", schrijft de krant.

'Analyses gedeeld met terrorismecoördinator en Nationale Politie'

Volgens NRC zouden de analyses van Defensie gedeeld zijn met bijvoorbeeld terrorismecoördinator NCTV en de Nationale Politie.

De krant schrijft: "Het LIMC maakt naast open bronnen ook gebruik van "semi-gesloten bronnen", gedragsanalyses en informatie afkomstig van militaire liaisons in bijvoorbeeld de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Ook staan vertrouwelijke bronnen genoemd in documenten, zoals het interne registratiesysteem van de politie en een technische briefing bij een ministerie", aldus NRC.

Defensie ontkent tegenover NRC dat de analyses extern gedeeld zijn. Volgens het LIMC is er ook alleen gebruikgemaakt van openbare bronnen voor de analyses.

D66-Kamerlid Salima Belhaj wil graag een kamerdebat over de kwestie. "Defensie moet geen taken van politie of AIVD op zich nemen", aldus Belhaj tegen NRC.