Hogescholen geven hun eerstejaarsstudenten ook dit collegejaar geen bindend studieadvies (bsa). Vanwege de coronamaatregelen is besloten dat ze een extra jaar krijgen om aan de opleidingseisen te voldoen. Mbo's en universiteiten blijven wel met bsa's werken. Dit blijkt woensdag uit zogenoemde servicedocumenten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het opschorten van het bsa gebeurde in het vorige collegejaar ook al op hogescholen en universiteiten, omdat studenten door het onverwachts stopzetten van fysieke lessen en de andere coronamaatregelen studievertraging opliepen.

Voor het huidige collegejaar geldt deze maatregel alleen voor hogescholen. Dit is omdat het onderwijs op hogescholen een praktijkonderdeel heeft, licht een woordvoerder van het ministerie toe. Ook lopen sommige eerstejaars stages.

Universiteiten blijven wel met bsa's werken omdat het universitaire onderwijs nu vrijwel volledig wordt aangeboden. Er zijn wel opleidingen die hard getroffen worden de coronamaatregelen. Hoewel er geen generieke regeling komt, wordt wel per opleiding gekeken of er bsa's met een jaar uitgesteld moeten worden.

Mbo's moeten bij het afgeven van het bsa rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de student, schrijft het ministerie. "Het feit dat de student onvoldoende studievoortgang heeft geboekt vanwege de coronamaatregelen, en daardoor niet alle resultaten heeft kunnen behalen, is zo'n omstandigheid."

Studentenvakbond ontevreden met coulanceregeling

De Landelijke Studentenvakbond vindt het moeilijk te begrijpen dat de coulanceregeling dit jaar alleen voor hbo-studenten geldt. "De situatie voor de huidige generatie eerstejaars studenten is alleen maar ingewikkelder geworden omdat zij helemaal geen onderwijs buiten de coronacrisis kennen", zegt voorzitter Lyle Muns.

Muns wijst erop dat "het hele studentenleven op zijn kop" staat en dat het afstandsonderwijs leidt tot concentratie- en motivatieproblemen. "Het getuigt van weinig begrip dat de huidige eerstejaars studenten in deze moeilijke omstandigheden ook nog eens een bindend studieadvies opgelegd krijgen."

Het bsa wordt onder normale omstandigheden aan het einde van een eerste jaar vastgesteld. Deze is positief als een student bijvoorbeeld voldoende studiepunten heeft verzameld. Een student moet de opleiding verlaten als niet aan de eisen wordt voldaan.