Huisartsen nemen een deel van de zorg voor herstellende coronapatiënten in ziekenhuizen in Amsterdam over. Dit lijkt een vreemde stap te zijn als patiënten bij sommige praktijken dagen moeten wachten tot ze terecht kunnen, merken veel lezers via NUjij op. Hoe zit dat precies? En hoe gaat het in de rest van Nederland?

1. Gaat de extra zorg die huisartsen aan coronapatienten geven ten koste van de zorg voor hun gewone patiënten?

Nee, dat is met klem niet de bedoeling, aldus Petra Vogt van de Amsterdamse Huisartsen Alliantie. "Huisartsen kunnen zelf aangeven of zij ruimte hebben om extra zorg te leveren", legt ze uit. "Er zijn praktijken waar het rustiger is en praktijken waar het drukker is. En het gaat om een zeer beperkt aantal patiënten. Het gaat niet om tientallen extra patiënten per praktijk, maar meer om één of twee per praktijk."

2. Is Amsterdam de enige stad waar huisartsen op deze manier bijspringen?

Nee, meldt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). "Ook in andere grote steden vinden dit soort samenwerkingen plaats", legt ze uit. "Maar het gaat overal om lokaal maatwerk, afhankelijk van de vraag en van de capaciteit. In Rotterdam krijgen patiënten bijvoorbeeld een kit mee naar huis waarmee zij zelf het zuurstofgehalte in hun bloed kunnen meten."

3. Via NUjij melden veel lezers dat zij nu al geen afspraak kunnen maken bij hun huisarts, of heel lang moeten wachten. Hoe kan dat?

Het is niet bij elke praktijk even druk, vertelt de Amsterdamse woordvoerder. "Er zijn bepaalde steden en wijken in Nederland waar relatief veel coronabesmettingen plaatsvinden. In de hoofdstad hebben we het dan bijvoorbeeld over Zuidoost of Nieuw-West. Daar kunnen de wachttijden wel oplopen en kunnen sommige patiënten voor gewone zorg niet direct terecht."

Ook kampen huisartsenpraktijken, net als veel vitale beroepen, met een hogere uitval van personeel dan normaal het geval is. Artsen die verschijnselen hebben die kunnen duiden op corona moeten thuis in quarantaine blijven tot zeker is dat zij geen besmetting hebben opgelopen.

4. Hoe zit het in de rest van Nederland met drukte en wachttijden bij huisartsenpraktijken?

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) bevestigt deze trend. "Zo werkt dat normaal ook als bijvoorbeeld een griepgolf in een bepaald deel van Nederland harder toeslaat dan op andere plekken", aldus de zegsvrouw. "Daardoor kan de drukte per praktijk flink verschillen." Zij kan landelijk op dit moment niet aangeven waar de 'pijnpunten' zich op dit moment bevinden.

5. Zijn er voor de huisartsen verschillen in aanpak of drukte tussen de eerste en de tweede golf?

Een wezenlijk verschil is dat de GGD's in maart, april en mei nog niet in staat waren veel tests uit te voeren, zoals nu wel het geval is. Dit veroorzaakte toentertijd veel druk op de huisartsenpraktijken, waar mensen in eerste instantie moesten aankloppen als zij coronaverschijnselen leken te hebben. Dat is nu niet meer het geval, aldus de LHV.

Ook is er inmiddels veel extra kennis voorhanden over het coronavirus en mogelijke besmettingen. Huisartsen zijn aanzienlijk minder tijd kwijt met het beantwoorden van 'gewone' vragen over het virus.

Zo werken de drie coronatesten in de snelteststraat
142
Zo werken de drie coronatesten in de snelteststraat

6. Lezers hebben het idee dat huisartsen minder face-to-facezorg verlenen en meer patiënten op een andere manier proberen te helpen. Klopt dat?

Ja, dat kan kloppen, bevestigen zowel de Amsterdamse huisartsenkoepel als de LHV. "Er zijn heel veel manieren waarop artsen hun patiënten kunnen helpen, bijvoorbeeld door telefonische consulten af te nemen of door te beeldbellen", legt Petra Vogt uit. "De meeste praktijken zijn daar in de eerste lockdownperiode al veel flexibeler in geworden."

Op deze manier kunnen artsen die in quarantaine moeten omdat zij zelf coronaverschijnselen hebben ook vanuit huis gemakkelijker doorwerken, aldus Marieke ten Dam van de LHV. "Zorg verlenen op afstand is door de coronacrisis sneller ingeburgerd."

7. Hebben huisartsen veel last van uitval door coronaverschijnselen of -besmettingen?

De Landelijke Huisartsen Vereniging houdt hierover doorlopend de vinger aan de pols. Recente cijfers tonen aan dat 60 procent van de vijfduizend huisartsenpraktijken in Nederland kampen met personeelsuitval die gelieerd is aan het coronavirus.

Gemiddeld gaat het om uitval van 20 procent van de zorgcapaciteit, door een besmetting of een mogelijke besmetting. "Met zulke cijfers is het logisch dat patiënten lastiger direct een afspraak kunnen maken", stelt de zegsvrouw van LHV. Nederland telt in totaal 12.500 huisartsen.

8. Tijdens de eerste lockdown constateerden huisartsen dat veel mensen niet meer langskomen voor 'gewone' zorg. Hoe is dat op dit moment?

Beide instanties merken wel dat deze trend zich weer voor dreigt te doen. Het aantal reguliere consulten bij huisartsen loopt iets terug. De boodschap vanuit de huisartsen blijft helder: wacht niet met het maken van een afspraak als je een zorgklacht hebt.

"Huisartsen zijn de poortwachters van het zorgsysteem", aldus de zegsvrouw van de LHV. "Zij kunnen alleen mensen helpen die aangeven dat zij klachten hebben. Het kan in theorie grote gevolgen hebben als serieuze fysieke problemen niet tijdig worden bekeken of onderzocht. Zorg uitstellen of artsen mijden is nooit een optie."