Het Rode Kruis schaalt de noodhulpverlening in Nederland substantieel op omdat de vraag naar hulp tijdens de tweede coronagolf toeneemt. Naast het verzorgen van voedsel voor hulpbehoevenden, gaat de organisatie gemeenten in de komende wintermaanden helpen met de opvang van daklozen. Ook zorginstellingen en GGD's kunnen om extra hulp vragen, zo meldt het Rode Kruis maandag. Hiervoor wil de organisatie 48 miljoen euro inzamelen.

Het Rode Kruis ziet de hulpvragen op het gebied van voedsel, medische ondersteuning, onderdak en psychosociale hulp toenemen.

Steeds meer mensen hebben moeite zichzelf en hun huishouden te voorzien van voedsel. Het Rode Kruis zag in de tweede golf de voedselnood verdubbelen. De organisatie voorziet op dit moment ruim drieduizend mensen per week van voedsel. Het gaat daarbij om mensen die niet in aanmerking komen voor hulp van andere organisaties zoals voedselbanken, die volgens het Rode Kruis vanwege geldgebrek "steeds vaker nee moeten verkopen aan mensen die voedselhulp nodig hebben".

Door personeelstekorten in de zorg neemt het aantal aanvragen voor medische ondersteuning toe. "Zorginstellingen hebben extra handen nodig, en als Rode Kruis spelen we een rol bij de GGD's met testen en met bron- en contactonderzoek", vertelt een woordvoerder in een toelichting.

Ook verwacht de organisatie met de komst van de winter problemen door ruimtegebrek bij de daklozenopvang. Hoewel opvanglocaties voor daklozen in de winter binnenkort opengaan, "moeten deze zo worden ingericht dat de 1,5 meter afstand kan worden bewaard". Op dit moment telt Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zo'n 40.000 daklozen.

Rode Kruis: 'We zien dat de crisis grote groepen hard treft'

"We zitten midden in de tweede coronagolf en wij zien dat mensen in deze tijd banen verliezen, te weinig te eten hebben en soms zelfs geen dak boven het hoofd hebben", zegt Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik. "We zien niet alleen dat de coronacrisis lang aanhoudt, maar ook dat de gevolgen van de crisis grote groepen hard treffen. Daarom schalen we onze hulpverlening substantieel op."

De Rode Kruis Hulplijn heeft sinds de oprichting in maart ruim 24.000 telefoontjes geteld. "In de zomer was het wat minder, maar nu mensen meer in quarantaine zitten en eenzaam zijn, krijgen we ook meer belletjes", vertelt de woordvoerder. "En na de persconferentie waarin de gedeeltelijke lockdown werd aangekondigd, zagen we een piek tot tweehonderd belletjes per dag."

Het Rode Kruis is afhankelijk van donaties. Eerder opende de organisatie giro 7244 om geld in te zamelen voor voedselhulp. Tot nu toe is bijna 900.000 euro overgemaakt. Vanaf maandag kan via giro 7244 ook worden gedoneerd voor medische ondersteuning, onderdak en psychosociale hulp. Het Rode Kruis verwacht de genoemde hulp tot mei 2021 te moeten verlenen. Daar heeft de organisatie naar schatting 48 miljoen euro voor nodig.