In week 43, de week van 19 tot en met 25 oktober, zijn in Nederland bijna zeshonderd meer mensen overleden dan verwacht in die periode. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van de voorlopige sterftecijfers.

In week 43 overleden naar schatting meer dan 3.450 mensen. Dat zijn er zo'n 250 meer dan een week eerder, toen 3.197 mensen overleden. De hogere sterfte valt samen met de tweede coronagolf in Nederland.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat in week 43 voor zover nu bekend 212 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat aantal zal in de komende tijd nog aangepast worden, omdat nog niet alle meldingen binnen zijn.

Daarnaast registreert het RIVM alleen overledenen die positief getest zijn op het virus, maar niet iedereen wordt getest. Het echte sterftecijfer ligt dus waarschijnlijk hoger, waardoor het betrouwbaarder is om naar de oversterfte te kijken.

Al vijf weken op rij neemt de oversterfte toe. In week 39 overleden ruim honderd meer mensen dan gemiddeld, in week 40 en 41 waren dat er zo'n tweehonderd. In week 42 overleden ruim 350 meer mensen dan normaal in die periode.

De sterfte in week 43 is toegenomen in zowel de leeftijdscategorie 65 tot 80 jaar als onder tachtigplussers. Ook is de sterfte toegenomen onder mensen die langdurige zorg nodig hebben, maar ook onder de rest van de bevolking. Uit de cijfers blijkt ook dat er meer mannen zijn overleden dan vrouwen.

Tijdens eerste coronagolf negen weken lang oversterfte

Vanaf het begin van de coronacrisis in maart overleden negen weken lang meer mensen dan gebruikelijk. Tijdens de eerste golf zijn volgens de onderzoekers zo'n tienduizend mensen vrijwel zeker of vermoedelijk overleden aan de gevolgen van het virus. Dat zijn er meer dan het RIVM heeft vastgesteld op basis van tests. Het CBS kwam op dit cijfer door artsenverklaringen nader te bestuderen.

Vanaf de eerste volle week van mei overleden juist minder mensen dan verwacht, afgezien van een tweeweekse piek in de zomer, die onderzoekers toeschreven aan een hittegolf. Nu lijkt de door het coronavirus veroorzaakte toename van het aantal sterfgevallen weer terug te zien in het sterftecijfer.