Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zei woensdag tijdens de technische briefing in de Tweede Kamer dat we "dicht bij" het scenario dat er alleen nog acute zorg verleend wordt zijn.

Volgens hem is het belangrijk dat zo snel mogelijk een "plateaufase" wordt bereikt. Dat houdt in dat het aantal nieuwe besmettingen per dag (en dus later het aantal ziekenhuisopnames) gelijk blijft en dus niet meer stijgt.

"Als die plateaufase uitblijft, ontstaan nog grotere problemen", aldus Kuipers. "We komen dan in het scenario dat alleen nog acute zorg verleend kan worden. Dat wil niemand."

Op dit moment is over het hele land gemiddeld zo'n 20 procent van de reguliere zorg afgeschaald. Als de huidige trend doorzet, zou dat betekenen dat eind november drie kwart van de reguliere zorg is afgeschaald.

De kwaliteit en veiligheid van zorgverlening zijn bij de huidige afschaling niet in het geding, maar bij 40 procent afschaling van de reguliere zorg komt die kwaliteit op de iets langere termijn wel onder druk te staan.

Volgens Kuipers moet bij die afschaling binnen twee tot vier weken een deel van de reguliere zorg alweer worden opgepakt. Bij het afschalen van drie kwart van de reguliere zorg zijn de veiligheid en kwaliteit van de zorg niet meer te waarborgen.

'We zeilen scherp aan de wind'

Volgens Kuipers "zeilen we scherp aan de wind" met het huidige coronabeleid. Het kabinet stuurt op dit moment aan op een reproductiegetal (R) van 0,88. Als dat doel is gerealiseerd, besmetten 100 mensen nog maar 88 anderen.

Met veel besmettingen in Nederland en een R van net onder de 1 duurt het volgens Kuipers lang voordat het aantal besmettingen daalt en dus ook voordat het aantal ziekenhuisopnames daalt.

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), vindt het nog te vroeg om te concluderen dat de stijging van het aantal besmettingen stagneert, maar volgens hem zijn daar wel wat signalen voor. De komende dagen moet blijken of dat inderdaad zo is.