Sport- en fitnesscentra weten niet goed hoeveel sporters zij tegelijkertijd mogen ontvangen, vertelt een woordvoerder van NL Actief in gesprek met NU.nl. De brancheorganisatie adviseert om tijdelijk maximaal dertig personen binnen te laten, mede omdat diverse clubs door boa's op de vingers zijn getikt.

Sportscholen mogen momenteel per zelfstandige ruimte dertig personen binnenlaten. Het gaat dan om ruimtes binnen fitnesscentra die gesloten zijn door wanden en meerdere deuren, zodat binnenkomende en vertrekkende sporters gescheiden van elkaar blijven. Ook mag een zelfstandige ruimte niet direct verbonden zijn met een andere zelfstandige ruimte.

Volgens NL Actief kan de definitie van de overheid op verschillende manieren geïnterpreteerd worden en komen clubs daardoor in moeilijkheden. "Veiligheidsregio's kunnen namelijk nog op- en aanmerkingen hebben bij die regel."

Een woordvoerder van het ministerie voor Justitie en Veiligheid bevestigt die uitspraak. "Het is niet in beton gegoten. Uiteindelijk moeten veiligheidsregio's bepalen of de gestelde regels bij andere normen en waarden passen."

Fit For Free schroeft capaciteit in alle clubs terug

Mede daardoor raakte fitnessketen Fit For Free de afgelopen week in discussie met boa's uit meerdere veiligheidsregio's. Handhavers hadden diverse clubs aangesproken op de hoeveelheid aanwezige sporters, terwijl de fitnessketen in de veronderstelling was dat de 95 sportscholen na snelle aanpassingen voldeden aan de overheidsregels.

Om verdere discussies te voorkomen, heeft de keten de capaciteit in alle filialen teruggebracht, maar niet naar het maximum van dertig personen per filiaal. Een woordvoerder schrijft in een reactie aan NU.nl dat een verdieping per definitie een losse ruimte is, waardoor sommige filialen dus zeker zestig personen mogen ontvangen.

De woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid ontkracht die bewering. "Het moet ook logistiek allemaal in orde zijn."

Fitnesscentra willen aangemerkt worden als doorstroomlocatie

Gesprekken tussen NL Actief en de overheid lopen al sinds de gedeeltelijke lockdown op 13 oktober werd aangekondigd, maar brengen tot dusver geen duidelijkheid.

Fitnesscentra vinden dat zij net als bijvoorbeeld musea doorstroomlocaties zijn, omdat belangstellenden een tijdsvak moeten reserveren en slechts een bepaalde tijd aanwezig zijn. Bij doorstroomlocaties geldt geen bovengrens van dertig personen en kan elk filiaal een limiet bespreken met de lokale veiligheidsregio. Sommige fitnesscentra gingen er al van uit dat zij waren aangemerkt als doorstroomlocatie, aldus de woordvoerder van NL Actief.

Volgens de woordvoerder van Justitie en Veiligheid is het een lastige discussie. "Dan zou een bioscoop ook een doorstroomlocatie kunnen zijn. Het is een beetje het opzoeken van de randjes."