De gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD's) hebben sinds woensdag 7.833 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er ruim vijfhonderd meer dan op woensdag (7.305). Het aantal nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen (29) was opnieuw iets kleiner dan de voorgaande dag (32).

Dit betekent overigens niet dat deze 29 coronapatiënten allemaal in de laatste 24 uur zijn overleden. De informatie wordt soms met vertraging doorgegeven aan het instituut.

Met 7.833 positieve tests is er sprake van een nieuw dagrecord. Tevens passeert Nederland hiermee de grens van 200.000 positieve tests.

Sinds medio september neemt het aantal positieve tests in Nederland in rap tempo toe. Het kabinet hoopt de trend met een gedeeltelijke lockdown snel af te buigen.

Aantal ic-opnames harder toegenomen dan voorgaande dagen

Intensivecareafdelingen meldden in de afgelopen 24 uur een grotere toename van het aantal opnames dan in de voorgaande dagen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Binnen een etmaal werden 30 ic-opnames van coronapatiënten gemeld, terwijl dinsdag en woensdag respectievelijk 25 en 24 opnames geregistreerd werden.

In totaal zijn 1.526 coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen. Het overgrote deel van hen (1.213 patiënten) wordt behandeld op reguliere afdelingen.

Ziekenhuizen moesten 36 patiënten overplaatsen om de druk op de reguliere zorgverlening te verminderen. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) meldde donderdag dat vanaf aankomend weekend weer Nederlandse coronapatiënten in Duitse ziekenhuis opgevangen zullen worden.

Ministerie meldde te weinig ziekenhuisopnames

Woensdag maakte NU.nl bekend dat het ministerie van Volksgezondheid (VWS) in de afgelopen maanden veel te weinig ziekenhuisopnames van coronapatiënten heeft gemeld. Sinds kort gebruikt het ministerie daarom een nieuwe bron voor het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames.

Het gemiddelde aantal patiënten dat per dag wordt opgenomen. steeg daardoor van 57 naar 134,3. De signaalwaarde die het kabinet niet wil overschrijden en als alarmbel voor het risiconiveau van de corona-uitbraak functioneert, is veertig opnames per dag.