Ongeveer de helft van alle circa 2.350 verpleeghuizen in Nederland heeft sinds het uitbreken van de corona-epidemie te maken gehad met één of meerdere besmette bewoners. Het gaat om bijna 10.600 bewoners bij wie het virus is vastgesteld. Ruim 3.140 besmette verpleeghuisbewoners zijn als overleden gemeld.

Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag op basis van een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een brief waarin hij de Tweede Kamer informeert over de situatie rondom de uitbraak van COVID-19.

Volgens het onderzoek woonden op 1 januari van dit jaar circa 120.000 mensen in een verpleeghuis. Dat betekent dat bij bijna 9 procent van de bewoners een coronabesmetting is vastgesteld. Ruim 2,5 procent van de bewoners overleed aan de gevolgen van het virus.

De Jonge maakt ook bekend dat er een proef begint naar de effectiviteit van preventief testen in verpleeghuizen waar nog geen coronabesmetting is vastgesteld. Een werkgroep bestaande uit leden van het Outbreak Management Team (OMT) gaat dit onderzoek leiden.

Aantal besmettingen stijgt weer, virus eerder herkend

Op dit moment loopt het aantal besmettingen in verpleeghuizen opnieuw op, schrijft De Jonge. Afgelopen maand ging het om een stijging van 40 procent. Het RIVM schat dat bij circa 308 verpleeghuislocaties op dit moment sprake is van een vastgestelde corona-infectie. Dat aantal is volgens de minister vergelijkbaar met het aantal locaties tijdens de eerste coronagolf halverwege maart.

Hoewel het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen weer flink toeneemt, stijgt het aantal besmette bewoners dat overlijdt licht. Dat komt doordat er in vergelijking met het voorjaar nu veel meer getest wordt op het virus, aldus De Jonge. Ook is volgens de minister meer bekend over het virus, waardoor mogelijk besmette bewoners eerder worden herkend.

De minister zei dinsdagavond op de persconferentie met premier Mark Rutte dat de verpleeghuizen - in tegenstelling tot afgelopen voorjaar - dit keer open zullen blijven. Bezoek en sociaal contact is namelijk erg belangrijk voor zowel bewoners als naasten, redeneerde hij.

Toch mogen bestuurders ervoor kiezen om bezoek tijdelijk te beperken als in een verpleeghuis sprake is van een corona-uitbraak.

Stel je vraag