Het kabinet heeft dinsdag een 'coronaroute' gepubliceerd die duidelijk moet maken wanneer nieuwe maatregelen getroffen worden, en welke sectoren die treffen. Het plan is ingedeeld in vier risiconiveaus - momenteel bevindt Nederland zich in de vierde fase: 'zeer ernstig'.

Risiconiveau 4: zeer ernstig (huidige fase van Nederland)

Hoe omschrijft het kabinet deze fase?

  • Er gaat een gedeeltelijke lockdown in. Het kabinet overweegt een gehele lockdown. Uit iedere groep van 100.000 inwoners testen meer dan 250 personen positief en de reguliere zorg staat onder druk. Dagelijks worden er twintig of meer coronapatiënten op de intensive care opgenomen.

Maatregelen die sowieso van kracht zijn:

De maximale groepsgrootte buiten is vier personen; hierop wordt gehandhaafd. Het dringende advies is om thuis per dag nog maar één groep van drie personen op bezoek te laten komen (exclusief kinderen tot dertien jaar). Nederlanders worden dringend verzocht zoveel mogelijk thuis te werken.

Het maximumaantal personen per ruimte in onder meer theaters en bioscopen is dertig. Er komt een verbod op alle evenementen, met uitzondering van markten, beurzen, congressen en wedstrijden.

Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten, inclusief coffeeshops. De detailhandel sluit om 20.00 uur, met uitzondering van de levensmiddelenbranche. Tussen 20.00 uur 's avonds en 07.00 uur 's ochtends is het verboden om alcohol te drinken of softdrugs te gebruiken in openbare ruimte. Vanaf die tijd mag er ook geen alcohol of softdrugs bezorgd worden.

Sport kan alleen nog op 1,5 meter afstand beoefend worden. Publiek bij professionele en amateurwedstrijden is verboden.

In teamverband mag gesport worden, maar niet met meer dan vier personen (geen wedstrijden). Uitzonderingen gelden voor kinderen tot achttien jaar: die mogen onderling wedstrijden spelen en tegen teams van de eigen club. Kleedkamers van sportclubs en verenigingen worden gesloten.

Groepsreizen worden afgeraden. Daarnaast worden Nederlanders die in eigen land op vakantie gaan geadviseerd om zo min mogelijk te reizen en het aantal uitstapjes te beperken. Voor buitenlandse reizen gelden aparte reisadviezen.

Maatregelen die het kabinet achter de hand houdt:
Ook voor binnensport- en fitnessclubs, zwembaden, sauna's, seksclubs, pretparken, musea en plaatsen met een grote bezoekersstroom dreigt een sluiting.

Praktijk- en thuisonderwijs en het basisonderwijs en voortgezet onderwijs gaan op dezelfde voet verder, maar mbo-scholen en het hoger onderwijs geven voortaan digitaal les. Die leerlingen komen alleen voor toetsen en examens op school.

De lockdown

In het uiterste geval grijpt het kabinet terug op een lockdown. Alle Nederlanders wordt opgedragen om zoveel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen. Geadviseerd wordt om niet-noodzakelijke reizen in het binnen- en buitenland te vermijden, terwijl locaties met een hoge bezoekersstroom worden gesloten.

In aanvulling op eerdere maatregelen krijgen studenten van mbo-scholen en het hoger onderwijs alleen nog online onderwijs, terwijl de situatie in het voortgezet onderwijs wordt gemonitord.

Er volgt een verbod op binnensporten, terwijl buiten een maximum van twee personen geldt - zij moeten wel afstand tot elkaar houden. Sanitaire voorzieningen bij recreatieparken kunnen worden gesloten. Ook alle evenementen worden verboden.

Buiten mogen maximaal twee personen op 1,5 meter afstand samen sporten. Wel zijn bij een uitvaart nog maximaal 100 mensen binnen en 250 mensen buiten toegestaan.

Bij zo veel besmettingen worden de maatregelen versoepeld
61
Bij zo veel besmettingen worden de maatregelen versoepeld

Risiconiveau 3: ernstig

Hoe omschrijft het kabinet deze fase?

  • Er moet hard ingegrepen worden. De verspreiding van het virus versnelt, terwijl het bron- en contactonderzoek onvoldoende effectief is. Maatregelen worden niet meer nageleefd. De zorgcapaciteit is onvoldoende en maatregelen moeten genomen worden om overbelasting van de zorg te voorkomen en kwetsbaren te beschermen.

Maatregelen die sowieso van kracht zijn:

Bijeenkomsten binnen en buiten mogen nog respectievelijk dertig en veertig personen tellen. In eigen huis wordt dringend geadviseerd maximaal drie personen uit te nodigen, exclusief kinderen tot dertien jaar. Dat mag wel meerdere keren per dag.

Daarnaast zijn veel mogelijke maatregelen uit fase twee nu verplicht én aangescherpt. Er is geen publiek meer bij wedstrijden en (sport)kantines zijn gesloten, terwijl eet- en drinkgelegenheden nu definitief om 22.00 uur moeten sluiten.

Maatregelen die het kabinet achter de hand houdt:
Nederlanders mogen nog maar in groepen van vier bij elkaar komen en worden geadviseerd om één groep van drie personen per dag thuis uit te nodigen (exclusief kinderen tot dertien jaar). Groepsreizen worden afgeraden.

In deze fase kan het kabinet de horeca sluiten en vrijwel alle evenementen verbieden, met uitzondering van markten, drive-inbioscopen, theaters, congressen en beurzen. Ook publieke ruimtes en (onderwijs)instellingen kunnen gesloten worden, terwijl de detailhandel mogelijk al om 20.00 uur moet sluiten. De levensmiddelenbranche is hiervan uitgezonderd. Ook kan het kabinet parkeergarages in drukke winkelgebieden sluiten.

Het kabinet denkt er daarnaast over na om sportwedstrijden bij volwassenen en jeugd te schrappen. Volwassenen mogen alleen nog hun sport beoefenen als dat op 1,5 meter en met maximaal vier personen kan.

Risiconiveau 2: zorgelijk

Hoe omschrijft het kabinet deze fase?

  • De coronacijfers gaan de verkeerde kant op, mede doordat maatregelen onvoldoende worden nageleefd. De druk op de zorg neemt toe en bron- en contactonderzoek dreigt ineffectief te worden. Aanvullende maatregelen zijn nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan en terug te keren naar een beheersbare situatie.

Maatregelen die sowieso van kracht zijn:
Binnen mogen nog zestig personen samenkomen, buiten wordt dat teruggebracht tot tachtig. Daarnaast wordt dringend geadviseerd om thuis niet meer dan zes personen te ontvangen.

In de horeca wordt de sluitingstijd vervroegd naar 1.00 uur, terwijl winkels en supermarkten speciale winkeluurtjes moeten introduceren voor kwetsbaren. Er zijn geen koopavonden, behalve voor de verkoop van levensmiddelen.

Zorgmedewerkers en bezoekers van verpleeghuizen en andere 'risicovolle locaties' dragen voortaan beschermingsmiddelen, terwijl instanties het bezoek ook enigszins moeten 'beperken'.

Maatregelen die het kabinet achter de hand houdt:
Verdere maatregelen die het kabinet kan nemen, treffen vooral de horeca en de (amateur)sport. Daarnaast kan de maximale groepsgrootte verder worden teruggebracht.

Sportverenigingen moeten de hoeveelheid publiek beperken en mogelijk hun kleedkamers en kantines sluiten. Voor overige horecagelegenheden geldt dat de sluitingstijd teruggebracht kan worden tot 22.00 uur. De detailhandel, inclusief avondwinkels, kan mogelijk nog eerder gesloten worden, om 20.00 uur.

De capaciteit per hotel en vakantiepark moet worden teruggebracht, terwijl de toegang naar drukke publieke locaties - zoals stranden, parken en winkelstraten - gesloten moet worden. Ook kan het kabinet een alcoholverbod afkondigen voor publieke ruimtes na 22.00 uur. De verkoop van dranken is dan ook uit den boze.

Ten slotte kan het kabinet de noodopvang voor kinderen intensiveren en contactberoepen vragen om triage uit te voeren, in combinatie met een registratie- en reserveringsplicht.

Risiconiveau 1: waakzaam

Hoe omschrijft het kabinet deze fase?

  • Er is sprake van een beheersbare situatie. Het aantal positief geteste personen is klein en het bron- en contactonderzoek van de GGD's is overwegend effectief. Daarnaast er is voldoende regionale zorg beschikbaar en zijn er dagelijks minder dan tien ic-opnames.

Ook in deze situatie blijven nachtclubs en discotheken gesloten. Andere horecagelegenheden kunnen tijdelijk gesloten worden als er clusters besmettingen ontstaan. Het kabinet houdt een vervroegde sluiting van horeca om 1.00 uur achter de hand.

Voor binnen- en buitenevenementen is een registratie en vaste zitplaats nodig vanaf 100 mensen binnen en 250 mensen buiten. Evenementen met meer dan 100 personen moeten vooraf aangemeld worden, en eventuele bezoekers geregistreerd.

Eventuele verdere maatregelen zetten in op het voorkomen van clusters besmettingen onder risicogroepen. Zo moet de langdurige zorg bezoeken registreren en gezondheidschecks uitvoeren.

Ook hier geldt: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Voor sport gelden geen verplichtingen, net als voor binnenlandse reizen. Voor de verkoop van alcohol geldt geen verdere beperking.

Uitvaarten mogen door maximaal 100 mensen binnen en 250 mensen buiten bijgewoond worden.