Als de huidige trend in het stijgende aantal coronabesmettingen doorzet dan is eind november 75 procent van de reguliere zorg afgeschaald. Die verwachting spreekt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) maandagmiddag uit.

Op dat moment zouden er ruim 4.500 coronapatiënten op een gewone verpleegafdeling in het ziekenhuis liggen en daarbovenop nog eens 1.300 COVID-19-patiënten op de intensive care (ic).

Kuipers spreekt van het "meest pessimistische scenario" en volgens hem zou dat aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen "ruim meer" zijn dan tijdens de piek in april. Ook het voorspelde aantal ic-patiënten zou die piek naderen. Tijdens de eerste golf ging het om ruim veertienhonderd bezette ic-bedden.

Volgens Kuipers is het daarom hard nodig dat door het kabinet extra maatregelen worden genomen. Hij hamert op het verminderen van de mobiliteit van mensen. "In het openbaar vervoer alleen noodzakelijke reizen toelaten zou een voorbeeld kunnen zijn."

Net als Kuipers luidde de Federatie Medisch Specialisten (FMS) maandag de noodklok over de dreigende afschaling van de reguliere zorg. Volgens de organisatie dreigt een verviervoudiging van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis en zou dat een afschaling van 70 procent van de reguliere zorg betekenen.

Op het moment dat het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis weer daalt duurt het nog weken voor de reguliere zorg weer op niveau is, waarschuwt Kuipers. "Bij de eerste golf duurde het na het ingaan van de lockdown twaalf weken voordat de reguliere zorg zich weer op het normale niveau bevond."

Kuipers uit zorgen: 'Voorlopig geen einde aan stijging patiënten'
172
Kuipers uit zorgen: 'Voorlopig geen einde aan stijging patiënten'

Extra bedden bezet door COVID-verdachte patiënten

Als door de huidige of eventueel nieuwe maatregelen het reproductiegetal 1 wordt (momenteel 1,17), dan verwacht Kuipers eind november 3.400 coronapatiënten op de gewone ziekenhuisverpleegafdeling.

Bij een daling van het reproductiegetal naar 0,9 stijgt het aantal coronapatiënten op de klinische afdeling tot eind november nog door naar ruim 2.400.

Volgens Kuipers betekent 4.500 bezette 'normale' ziekenhuisbedden dat nog eens duizend bedden bezet worden door patiënten die COVID-verdacht zijn, maar van wie de testuitslag nog niet binnen is. Die patiënten moeten uiteraard ook geïsoleerd liggen totdat de testuitslag laat zien dat ze niet met het coronavirus besmet zijn.

Maandag liggen er in totaal bijna dertienhonderd coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan liggen er ruim 250 op de intensive care. Volgens Kuipers zijn in het afgelopen etmaal 175 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis komen te liggen.