In de week van 28 september tot en met 4 oktober (week 40) zijn 2.998 mensen overleden. Dat zijn er ruim tweehonderd meer dan verwacht, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. De opkomende tweede coronagolf leidt er waarschijnlijk toe dat meer mensen overlijden dan gemiddeld.

Ook in de week ervoor, week 39, overleden iets meer mensen dan gemiddeld: ruim honderd.

De stijging van de oversterfte valt samen met een tweede golf van bevestigde coronabesmettingen. Het RIVM meldde in de weken 39 en 40 achtereenvolgens 76 en 66 overleden COVID-19-patiënten. Mogelijk worden niet alle mensen die besmet zijn met het coronavirus getest, bovendien laat de registratie van overleden coronaslachtoffers soms langer op zich wachten.

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat vooral meer tachtigplussers zijn overleden. Wat wel opvalt, is dat de stijging sterker is onder mensen die niet in een verpleeghuis zitten of andere zorg ontvangen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Tijdens de eerste coronagolf overleden juist opvallend meer mensen die langdurig zorg ontvingen.

Vanaf het begin van de coronacrisis in maart overleden negen weken lang meer mensen dan gebruikelijk. Tijdens de eerste golf zijn volgens de onderzoekers zo'n tienduizend mensen vrijwel zeker of vermoedelijk overleden aan de gevolgen van het virus. Dat zijn er meer dan het RIVM heeft vastgesteld op basis van tests. Het CBS kwam op dit cijfer door artsenverklaringen nader te bestuderen.

Vanaf de eerste volle week van mei overleden juist minder mensen dan verwacht, afgezien van een tweeweekse piek in de zomer, die onderzoekers toeschreven aan een hittegolf. Nu lijkt de door het coronavirus veroorzaakte toename van het aantal sterfgevallen weer terug te zien in het sterftecijfer.