De PO-Raad komt maandag met een apart protocol voor het dragen van mondkapjes in het voortgezet speciaal onderwijs. De onderwijsraad acht dat noodzakelijk "omdat leerlingen op die scholen soms beperkingen hebben die het dragen van een mondkapje heel lastig maken", aldus lid Sandra Beuving.

Zij wijst op de dove en slechthorende leerlingen voor wie gezichtsuitdrukkingen essentieel zijn. Ook slechtziende leerlingen kunnen door mondkapjes te dragen ernstig gehinderd worden, redeneert Beuving. "Er zijn scholen waar leerlingen zodanige gedragsproblemen hebben, dat het dragen van een mondkapje nagenoeg onmogelijk is."

Sommige scholen overwegen om plastic gelaatsmaskers te gebruiken om dit probleem op te lossen, vervolgt Beuving. "De afweging tussen veiligheid, kwaliteit van onderwijs en gezondheid is erg belangrijk, maar scholen kunnen ook zelf afwegen wat in hun geval haalbaar is."

Het voortgezet speciaal onderwijs volgt in principe het advies van de VO-raad, die het dragen van mondkapjes op scholen tijdens verplaatsingen en in de pauzes sterk aanbeveelt.

Geen dringend mondkapjesadvies voor mbo-scholen en hoger onderwijs

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven herhaalde vrijdag dat er geen dringend mondkapjesadvies komt voor mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. Op die onderwijsinstellingen is de anderhalvemeterregel beter te handhaven, beargumenteert de minister.

"Ik zie geen reden om daar mondkapjes in te stellen", vertelt de minister, die daarmee een landelijk advies uitsluit. Donderdag vonden er gesprekken plaats tussen onderwijsbonden, die voor een landelijke mondkapjesplicht pleiten, en het ministerie. Die hebben bewindslieden echter niet op andere gedachten gebracht.

Middelbare scholieren hebben wél het advies gekregen om vanaf maandag mondkapjes te dragen in bijvoorbeeld gangen, de aula en de kantine. Daar kan vaak onvoldoende afstand tot elkaar gehouden worden.