Onderwijsminister Arie Slob trekt 360 miljoen euro uit om schoolbesturen en gemeenten te helpen met het verbeteren van hun ventilatiesysteem. Uit onderzoek van het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) blijkt dat bij 11 procent van de basis- en middelbare scholen (zeker 777 locaties) technische aanpassingen nodig zijn om garant te staan voor gezonde lucht.

Op dit moment voldoen bijna achthonderd scholen nog niet aan de wettelijke ventilatienormen, schrijft het ministerie van Onderwijs donderdag. De scholen worden geadviseerd om voorlopig te ventileren door continu ramen en deuren open te zetten. Ook kunnen ze andere maatregelen nemen, zoals extra ventilatieroosters of hogere klapramen installeren.

De ventilatiesystemen werden door het LCVS onder de loep genomen in het proces om scholen 'coronaproof' te maken. Een goed ventilatiesysteem zou namelijk de verspreiding van het coronavirus helpen tegengaan.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft echter bij het standpunt dat er geen bewijs is dat aerosolen een relevante rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Dat gebeurt volgens de experts vooral via de zogeheten druppelinfecties; wanneer personen hoesten of niezen. Scholen moeten volgens de gezondheidsexperts wél voldoen aan de bestaande regelgeving op het gebied van ventilatie.

De VO-raad laat in een eerste reactie weten de financiële hulp en onderzoeksresultaten van het kabinet te waarderen. "Dit is een belangrijke eerste stap om het binnenmilieu van scholen te verbeteren." De koepel van middelbare scholen pleit voor verder onderzoek om de staat van ventilatie nog beter in beeld te krijgen.

Op onderzoeksresultaten van bijna vijfduizend scholen wordt nog gewacht

Van de ongeveer 9.300 basis- en middelbare scholen heeft bijna 80 procent deelgenomen aan het onderzoek van het LCVS. Bij ruim de helft van de deelnemende scholen is nog niet bekend of ze voldoen. Daar loopt het onderzoek nog, of is het niet mogelijk om onderzoek te doen. 38 procent van de scholen voldoet wél aan de richtlijnen.

Eerder op de donderdag adviseerde het kabinet aan scholen om leerlingen en leraren voortaan een mondkapje te laten dragen in de gangen, aula en de kantine. Het mondkapje kan in de les weer afgedaan worden, zo wordt gemeld door NOS en RTL Nieuws.