Aan middelbare scholen wordt geadviseerd om leerlingen en leraren een mondkapje te laten dragen in de gangen, de aula en de kantine. Het mondkapje kan in de les weer afgedaan worden, zo wordt donderdag gemeld door NOS en RTL.

In een overleg met het ministerie van Onderwijs zou de onderwijssector de wens voor het dragen van mondkapjes hebben uitgesproken, zo melden bronnen.

Eerder adviseerde het kabinet het dragen van niet-medische mondkapjes al in publieke binnenruimtes. Hierbij valt te denken aan winkels, maar ook aan cafés, restaurants, theaters en concertzalen. Als je eenmaal op je plek zit, kan het mondkapje weer afgedaan worden.

Het advies gold nog niet voor basis- en middelbare scholen, hoewel er al onderwijsinstellingen waren die het gebruik van mondkapjes al hadden ingevoerd.