De levensverwachting is de afgelopen jaren toegenomen, maar de sterfgevallen als gevolg van het coronavirus hebben mogelijk een effect op die groeiende levensverwachting, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van nieuw onderzoek.

Als gevolg van het coronavirus overleden in het voorjaar van 2020 bijna negenduizend mensen meer dan normaal. In hoeverre het virus een effect heeft op de levensverwachting van 2020 hangt volgens het CBS af van de ontwikkelingen in de rest van het jaar.

Het CBS heeft voor de rest van het jaar vijf mogelijk scenario's doorgerekend, waarbij de levensverwachting in het gunstigste geval gelijk blijft aan die in 2019. In het ongunstige scenario, waarbij door een tweede golf twee keer zoveel doden vallen als in het voorjaar, verwacht het CBS dat de levensverwachting zal dalen naar het niveau van 2010.

De levensverwachting nam in 2019 sneller toe dan in de zeven jaren ervoor, toen de levensverwachting van mannen met gemiddeld twee maanden en die van vrouwen met een maand steeg. In 2019 steeg de levensverwachting van mannen echter met vier maanden, tot 80,5 jaar, en die van vrouwen met drie maanden, tot 83,6 jaar.

Vergeleken met andere Europese landen lag de levensverwachting van Nederlandse vrouwen in 2018 vier maanden lager dan gemiddeld, maar die van Nederlandse mannen juist twee maanden hoger dan gemiddeld.