De speciale telefoonlijn waar zorg- en onderwijspersoneel zich met voorrang kan melden voor een coronatest, was maandagochtend na een half uur al niet meer bereikbaar. Wie het nummer belt, krijgt te horen dat er te veel mensen bellen en dat niemand kan opnemen.

Bij NU.nl komen meerdere meldingen binnen van onderwijzers en verplegend personeel die al vanaf de opening van de lijn proberen te bellen en er niet doorheen komen.

GGD-directeur Sjaak de Gouw meldde in het NOS Radio 1 Journaal dat het eerste uur meer dan 3.100 mensen hebben geprobeerd een afspraak te maken. De GGD en het ministerie van Volksgezondheid meldden eerder op een paar duizend tests per dag te rekenen.

De GGD en het ministerie van Volksgezondheid hebben maandag om 8.00 uur het nummer 0800-8101 opengesteld, zodat onderwijs- en zorgpersoneel met voorrang getest kan worden.

Om zeker te zijn dat alleen docenten en verplegend personeel het nummer bellen, vinden er twee controles plaats: de beller wordt eerst aan de telefoon gecontroleerd en vervolgens ook in de teststraat. Zij hebben een verklaring nodig van hun werkgever waaruit blijkt dat zij tot de doelgroep behoren.

De overheid heeft werkgevers gevraagd om erop toe te zien dat hun werknemers niet onnodig gebruik maken van deze regeling, om te voorkomen dat ook de voorrangsstraten te snel vollopen. De voorrangsregeling geldt tijdelijk, totdat de capaciteit van de normale teststraten weer in orde is.

Waarom er fouten in de coronatest kunnen sluipen
230
Waarom er fouten in de coronatest kunnen sluipen

Kabinet wilde lange tijd geen onderscheid maken

Het kabinet wilde lange tijd geen onderscheid maken tussen het testen van beroepsgroepen met coronagerelateerde klachten, maar ging naar aanleiding van zorgen uit de Tweede Kamer over personeelstekorten toch in gesprek met de GGD over de mogelijkheden.

Vanwege een tekort aan capaciteit in de laboratoria die tests analyseren en de groeiende vraag naar coronatests, staan de teststraten van de GGD's onder druk. Het aantal testaanvragen ligt momenteel hoger dan wat de GGD's aankunnen, waardoor mensen langer moeten wachten op een afspraak en de bijbehorende uitslag.

Voorrang geldt alleen voor bepaalde essentiële groepen

In het onderwijs gaat het om personeel in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs. De minister meldt dat zij voorrang krijgen als het nodig is om te voorkomen dat kinderen geen onderwijs krijgen. De regeling telt niet voor medewerkers van de kinderopvang.

Ook een deel van het zorgpersoneel krijgt voorrang. Het gaat hierbij om medewerkers die zich onder meer niet kunnen laten vervangen door een collega en daarnaast essentieel zijn voor de patiënten- en cliëntenzorg en de continuïteit van zorg.

De Jonge heeft snel meer testcapaciteit beloofd

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge is bezig met het vergroten van de labcapaciteit. Hiervoor heeft hij onder meer afspraken gemaakt met drie partijen in het buitenland. Hij verwacht dat de capaciteitsproblemen begin oktober zijn opgelost. Pas als er meer labcapaciteit beschikbaar is, kan de testcapaciteit verder worden opgeschaald.

Nu kunnen dagelijks bijna 37.000 coronatests uitgevoerd worden. De minister hoopt dat dit er eind september 50.000 per dag zijn.