Premier Mark Rutte kondigde vrijdag aan dat in nog eens acht regio's extra maatregelen gaan gelden vanaf zondagavond 18.00 uur. Vorige week gingen er al extra regels gelden in zes gebieden. Dit zijn nu de regionale maatregelen in alle veertien 'zorgelijke' regio's.

De veertien regio's zijn opgeschaald naar het niveau 'zorgelijk' (het tweede van de in totaal drie niveaus) vanwege de toename van het aantal positieve coronatesten.

Horecazaken in deze gebieden mogen voortaan vanaf middernacht geen nieuwe bezoekers toelaten en moeten de muziek uitzetten. Een uur later moeten alle gasten vertrokken zijn en de deuren gesloten worden.

Ook geldt er een verbod op feesten, uitjes en andere groepsactiviteiten met meer dan vijftig personen. Het maakt daarbij niet uit of de bijeenkomst binnen of buiten is. Voor onder meer theaters en concertpodia geldt een uitzondering.

Verder neemt elke 'zorgelijke' veiligheidsregio nog aanvullende maatregelen. Deze verschillen per gebied. NU.nl zet deze regels op een rij.

Brabant-Noord

De veiligheidsregio Brabant-Noord zal extra gaan inzetten op het handhaven van de coronamaatregelen. Daarnaast komen er venstertijden voor kwetsbare groepen bij overheidslocaties. Bovendien komt er een doelgerichte aanpak om de aandacht voor de coronamaatregelen te vergroten onder studenten en jongeren.

Verder gaat de veiligheidsregio in gesprek met ondernemers en specifieke sectoren over het naleven van de basisregels.

Brabant-Zuidoost

De veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft bekendgemaakt naast de algemene maatregelen niet met aanvullende regels te komen.

Groningen

De veiligheidsregio heeft de laatste periode extra communicatiecampagnes en materialen ontwikkeld, die met name de internationale studenten moeten bereiken. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met onderwijsinstellingen en studentenverenigingen.

Handhaving en politie blijven volgens Schuiling gerichte controles uitvoeren op plekken waar mensen samenkomen, zoals feest- en zaallocaties, cafés, restaurants en sportkantines.

Gooi en Vechtstreek

In de regio Gooi en Vechtstreek wordt gekeken naar intensivering van de handhaving, met het uitgangspunt om kwetsbare groepen extra te beschermen. Daarnaast onderzoekt de veiligheidsregio de communicatiemethoden.

Gelderland-Zuid

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid gaat geen extra verplichte maatregelen toevoegen, omdat dit communicatief voor verwarring kan zorgen en de bestrijding van het virus daarbij niet is gebaat. Toch sluit voorzitter Hubert Bruls deze in een later stadium niet uit.

Wel komt Bruls met een aantal aanvullende adviezen. Zo raadt hij bedienend personeel in de horeca aan om plastic gelaatsmaskers te dragen, omdat deze "vriendelijker in gebruik" zijn dan mondkapjes. Daarnaast raadt hij mensen die werkzaam zijn in contactberoepen aan om een mondkapje te dragen.

Ook gaat hij het kabinet vragen om met een registratieplicht te komen bij alle contactberoepen en openbare gebouwen. De gemeente Nijmegen, waar Bruls burgemeester van is, zal hier vanaf volgende week mee beginnen. In het gemeentehuis zal een schriftje komen te liggen waar alle bezoekers op moeten intekenen.

Zuid-Holland-Zuid

Voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid Wouter Kolff kondigde aan dat er geen aanvullende maatregelen gelden, maar dat er vooral afspraken zijn gemaakt. De nadruk van die afspraken ligt op het voorlichten van de inwoners in het gebied met campagnes. Daarmee moeten vooral de jongeren in het gebied worden bereikt.

Daarnaast heeft de veiligheidsregio laten weten de handhaving te intensiveren: bij samenkomsten in bijvoorbeeld feestzalen en bij sportaccommodaties wordt extra gehandhaafd.

Zaanstreek-Waterland

De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft bekendgemaakt dat de algemene regionale maatregelen zullen gaan gelden. Vooralsnog zijn er geen aanvullende regels aangekondigd.

Flevoland

Veiligheidsregio Flevoland gaat de handhaving intensiveren. Daarbij is het uitgangspunt dat kwetsbare doelgroepen worden beschermd. Na verder overleg moet nog blijken op wat voor manier de extra handhaving precies gaat plaatsvinden.

Voorzitter Franc Weerwind vindt daarnaast dat de inwoners een eigen verantwoordelijkheid hebben om de coronamaatregelen na te leven. Ook ondernemers moeten secuur blijven, benadrukte Weerwind.

Niveau per veiligheidsregio

Bron: Rijksoverheid© Localfocus

Zes regio's die op 18 september al het niveau 'zorgelijk' kregen, kondigden eerder al de volgende maatregelen aan:

Amsterdam-Amstelland

Om illegale feesten in Amsterdam-Amstelland tegen te gaan, gaat de regio delen van het Amsterdamse Bos en bij de Ouderkerkerplas in de nacht preventief afsluiten. De regio zegt extra daarnaast op openbare plekken met pijlen en extra markeringen aandacht te vragen voor de naleving van de basisregels.

Op jongeren gerichte communicatiecampagnes moeten mensen stimuleren de basisregels na te leven. Op plekken waar relatief veel mensen besmet raken, zoals op scholen, in horecagelegenheden en bij studentenverenigingen, gaan de coronapreventieteams van de GGD en gemeenten zogenoemde preventiepakketten leveren. Daarnaast worden winkelmandjes weer geteld en gedesinfecteerd.

Rotterdam-Rijnmond

In de regio Rotterdam-Rijnmond gaat de politie gerichter controleren bij bepaalde doelgroepen, waaronder bij studentensociëteiten, op sportaccommodaties en in feestzalen.

Om de urgentie van de naleving van de maatregelen te benadrukken, wordt daar in de openbare ruimte extra op gewezen. De regio ontwikkelt daarnaast lokale campagnes voor gebieden met veel besmettingen. Ook wordt gesproken met groepen bij wie relatief veel besmettingen worden vastgesteld. Het gaat dan om onder anderen jongeren, studenten en mensen met een migratieachtergrond.

Ook gaat Rotterdam-Rijnmond bij openbare gebouwen zogenoemde venstertijden voor kwetsbare doelgroepen instellen en worden winkelmandjes geteld en gedesinfecteerd.

Haaglanden

De regio Haaglanden gaat intensiever handhaven op de naleving van de coronamaatregelen: er komen meer controles bij horecagelegenheden, feestzalen, sportaccommodaties en studentensociëteiten. Na een overtreding van de regels krijgt de locatie een waarschuwing. Als meerdere overtredingen zijn vastgesteld, volgt een tijdelijke sluiting.

De regio neemt extra aandacht voor de naleving van de regels als uitgangspunt en ontwikkelt campagnes. De regio doet "een dringend beroep op alle inwoners om verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de maatregelen te houden". Hiervoor gaat Haaglanden ook in gesprek met specifieke doelgroepen en branches.

Utrecht

Waar mogelijk wordt in de regio Utrecht de handhaving van de coronamaatregelen aangescherpt. Daarbij wordt vooral ingezet op strenger toezicht en intensievere handhaving in parken, gebieden met een hoog risico op illegale feesten en sectoren waar bovenmatig veel besmettingen plaatsvinden.

Ook in Utrecht worden campagnes opgezet en gesprekken gevoerd met specifieke doelgroepen. In de stad Utrecht heeft de burgemeester met koepels van sport-, studie-, en gezelligheidsverenigingen afgesproken dat die volgende week zelf met een actieplan komen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De regio onderzoekt daarnaast of er behoefte aan venstertijden is.

Kennemerland

In de regio Kennemerland wordt extra gecontroleerd in sectoren met veel besmettingen, zoals sportverenigingen. Daarnaast mogen mensen in bepaalde gebieden 's nachts niet meer komen. Zo probeert de regio illegale feesten tegen te gaan.

De regio Kennemerland gaat de communicatie in de richting van specifieke aanpassen. Het gaat om jongvolwassenen (20-29 jaar), studenten en migranten. De regio richt zich daarbij direct op organisaties.

De GGD gaat daarnaast onder meer sportverenigingen, scholen, supermarkten en horecagelegenheden aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

Hollands Midden

De regio Hollands Midden houdt het voornamelijk bij de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd, schrijft Omroep West.

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden zegt tegen de regionale omroep dat er wel met jongeren gesproken zal worden, maar dat hij geen reden ziet om extra maatregelen te treffen.

"De meeste besmettingen vinden plaats achter de voordeur, daar kunnen wij niet ingrijpen", aldus Lenferink.

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht stond dat de gemeente Amsterdam 's nachts parken zou afsluiten. Dit had de gemeente eerder bekendgemaakt, maar bleek later onjuist. Alleen twee buitengebieden, namelijk de Ouderkerkerplas en delen van het Amsterdamse Bos, gaan 's nachts dicht.