De regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden hebben vrijdagavond nieuwe maatregelen aangekondigd die verdere verspreiding van het coronavirus tegen moeten gaan. NU.nl zet de belangrijkste aanvullende maatregelen per regio op een rij.

Deze zes regio's heeft het kabinet in het niveau 'zorgelijk' ingedeeld, wat betekent dat het aantal positieve tests in het gebied een grote stijging laat zien.

De maatregelen voor de horeca gaan in vanaf zondag 18.00 uur. Vanaf dat moment mogen horecazaken vanaf middernacht geen nieuwe bezoekers meer naar binnen laten en mogen gezelschappen niet groter zijn dan vijftig personen, zowel binnen als buiten.

Bovenop de horecamaatregelen en de basisregels hebben de zes regio's aanvullende maatregelen verkondigd. Deze verschillen per regio.

Amsterdam-Amstelland

Om illegale feesten in Amsterdam-Amstelland tegen te gaan, gaat de regio plekken zoals parken in de nacht preventief afsluiten. De regio zegt extra daarnaast aandacht te willen vragen voor het naleven van de basisregels door pijlen en extra markeringen te gebruiken op openbare plekken.

Communicatiecampagnes, gericht op jongeren, moeten extra stimulans geven om de basisregels na te leven. Op plekken waar veel besmettingen plaatsvinden, zoals scholen, horeca en studentenverenigingen, gaan de coronapreventieteams van de GGD en gemeenten zogenoemde preventiepakketten leveren. Daarnaast worden winkelmandjes weer geteld en gedesinfecteerd.

Rotterdam-Rijnmond

In de regio Rotterdam-Rijnmond gaat de politie gerichter controleren bij bepaalde doelgroepen, waaronder studentensociëteiten, op sportaccomodaties en in feestzalen.

Om de urgentie van het naleven van de maatregelen te benadrukken, wordt hier extra op gewezen in de openbare ruimte. De regio ontwikkelt lokale campagnes in gebieden waar veel besmettingen zijn. Daarnaast wordt het gesprek aangegaan met groepen waarbij veel besmettingen worden vastgesteld, zoals jongeren, studenten en mensen met een migratieachtergrond.

Ook gaat Rotterdam-Rijnmond zogenoemde venstertijden voor kwetsbare doelgroepen op openbare gebouwen instellen en winkelmandjes weer tellen en desinfecteren.

Haaglanden

In de regio Haaglanden komt een intensievere handhaving op het naleven van de coronamaatregelen: er komen meer controles bij horecagelegenheden, feestzalen, sportaccommodaties en studentensociëteiten. Bij overtreding van de regels krijgt de locatie een waarschuwing, bij meerdere overtredingen wordt overgegaan tot tijdelijke sluiting.

Als uitgangspunt heeft de regio genomen om extra aandacht te vragen voor het echt naleven van coronamaatregelen en worden hiervoor campagnes opgericht. De regio doet "een dringend beroep op alle inwoners op verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de maatregelen te houden." Hiervoor gaat Haaglanden ook in gesprek met specifieke doelgroepen en branches.

Utrecht

Waar mogelijk komt in de regio Utrecht verscherpte handhaving op naleving van de coronamaatregelen. Daarbij wordt vooral ingezet op aanscherping van toezicht en handhaving in parken, gebieden met een hoog risico op illegale feesten en sectoren waar bovenmatig veel besmettingen plaatsvinden.

Ook in Utrecht worden campagnes opgezet en gesprekken aangegaan met specifieke doelgroepen waar veel besmettingen worden waargenomen. In de stad Utrecht heeft de burgemeester met koepels van sport-, studie-, en gezelligheidsverenigingen afgesproken dat ze volgende week zelf met een actieplan komen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De regio onderzoekt daarnaast of er behoefte is aan venstertijden.

Kennemerland

In de regio Kennemerland wordt extra gecontroleerd in sectoren met veel besmettingen, zoals sportverenigingen. Er komen daarnaast gebieden waar mensen in de nachtelijke uren niet aanwezig mogen zijn, om zo illegale feesten tegen te gaan.

De regio Kennemerland gaat de communicatie richting specifieke doelgroepen waar veel besmettingen worden gezien versterken: jongvolwassenen (20-29 jaar), studenten en migranten. In die communicatie richt de regio zich direct op organisaties.

De GGD gaat daarnaast sectoren benaderen waar vele besmettingen worden gemeld, zoals sportverenigingen, scholen supermarkten en horeca, om ze aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.

Hollands Midden

De regio Hollands Midden houdt het voornamelijk bij de maatregelen die het kabinet aankondigde, schrijft Omroep West. Burgemeester Henri Lenferink van Leiden zegt tegen het nieuwsmedium dat er wel gesprekken plaats gaan vinden met jongeren, maar ziet geen reden tot extra maatregelen. "De meeste besmettingen vinden plaats achter de voordeur, daar kunnen wij niet ingrijpen", aldus Lenferink.

Verbetering: Amsterdam-Amstelland meldde eerder onterecht dat parken in de nacht preventief worden afgesloten. Het gaat in werkelijkheid om buitengebieden.