De proef met de mondkapjesplicht in augustus in Amsterdam en Rotterdam had geen effect op het gedrag van mensen. Uit onderzoek blijkt dat mensen niet meer of minder afstand tot elkaar hielden, ook bleef het net zo druk op de meeste plaatsen als voor de mondkapjesplicht.

De Veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond zien daarom nu geen reden om over te gaan tot het herinvoeren van het verplicht dragen van mondkapjes.

Rotterdam en Amsterdam verplichtten tussen 5 en 31 augustus op verschillende drukke plekken het dragen van een mondkapje. Aanleiding hiervoor was de snelle stijging van het aantal besmettingen in deze steden. Overtreders van de nieuwe regel konden een boete krijgen van 95 euro.

In het begin van de proef droeg 55 procent van de mensen een mondkapje. Dit percentage steeg naar 75 procent door de invoering van de mondkapjesplicht. Een derde van alle bezoekers droeg het mondkapje niet op de juiste manier. De drukte bleef gelijk op de plaatsen waar de mondkapjes verplicht waren.

Met het invoeren van de mondkapjesplicht hoopten Rotterdam en Amsterdam dat drastische maatregelen, zoals het afsluiten van winkelstraten, niet nodig zouden zijn.

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) kwam tot deze conclusies na het analyseren van camerabeelden, straatobservaties en interviews. De resultaten zijn voor Rotterdam en Amsterdam hetzelfde. De onderzoekers keken niet naar de mogelijke effecten op de gezondheid of de verspreiding van het virus.

Waarom het OMT geen mondkapjesplicht adviseert
168
Waarom het OMT geen mondkapjesplicht adviseert