De meeste kinderen merken weinig van een coronavirusbesmetting. Maar in sommige uitzonderlijke gevallen krijgen kinderen na een coronavirusinfectie een ontstekingsziekte die, als het niet behandeld wordt, levensgevaarlijk kan zijn. Wat weten we over dit ziektebeeld?

In mei schreef NU.nl dat er in meerdere landen een toename was van kinderen die in het ziekenhuis kwamen met symptomen die sterk leken op de ziekte van Kawasaki. Dat is een zeldzame ziekte die wordt gekenmerkt door ontstekingen in de bloedvaten. Artsen en onderzoekers vermoedden toen dat de opleving van het aantal kinderen met deze ziekte werd veroorzaakt door het coronavirus, maar er waren ook veel vragen. Weten we nu meer?

Ziekte blijkt geen Kawasaki

Pieter Fraaij infectioloog en immunoloog aan het Erasmus MC-Sophia, schrijft dat de ziekte die eerder dit jaar werd gesignaleerd, leek op de ziekte van Kawasaki, maar toch op een aantal punten verschilde. De ziekte heeft nu een eigen naam gekregen: MIS-C.

Fraaij legt uit dat kinderen die MIS-C krijgen vaak iets ouder zijn dan kinderen die de ziekte van Kawasaki hebben. Ook hebben ze vaker een ontsteking bij de hartspier én zijn ze vaak besmet geweest met het coronavirus. Kinderen met MIS-C kunnen zo ernstig ziek worden dat ze behandeld moeten worden op de intensive care.

Wat is de rol van corona

Fraaij is ervan overtuigd dat MIS-C wordt veroorzaakt door het coronavirus. Kinderen die MIS-C krijgen, ontwikkelen dit vaak vier tot zes weken nadat ze zijn geïnfecteerd met het coronavirus. "Waarschijnlijk start de infectie een immuunreactie in kinderen die 'uit de hand loopt'." Waarom dit soms gebeurt, weten we nog niet. Volgens Fraaij kan genetische aanleg hierbij een rol spelen.

Zeer zeldzaam

In Nederland wordt er in een doorlopend onderzoek geregistreerd hoeveel kinderen er na een coronavirusbesmetting in het ziekenhuis komen. Tot nu toe zijn er binnen dit onderzoek ongeveer tien kinderen met MIS-C geregistreerd.

In de VS, waar ruim 6 miljoen mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus, hebben volgens het CDC zeker 565 kinderen de ziekte gehad. Hoe groot het risico op deze ziekte is, weten we nog niet precies, maar het lijkt dus zeer zeldzaam.

Het Erasmus MC-Sophia neemt deel aan internationaal onderzoek waarin wordt geprobeerd om dit risico te bepalen. Ook wordt onderzocht hoe MIS-C precies ontstaat en hoe het nog beter kan worden behandeld. Fraaij vertelt dat met de behandeling die we nu hebben het overgrote deel van de kinderen dat met MIS-C op de intensive care belandde, binnen enkele weken opknapte.

Kinderen en corona

Kinderen hebben in het algemeen veel minder last van het coronavirus dan volwassen. Fraaij legt uit dat ook kinderen ernstige benauwdheidsproblemen kunnen krijgen als gevolg van een coronavirusbesmetting, maar ook dat komt weinig voor.

Brits onderzoek liet net als ander onderzoek zien dat tussen januari en mei relatief weinig kinderen positief werden getest op het coronavirus en dat kinderen zelden overleden aan de gevolgen van een coronavirusbesmetting.

Hoe herken je MIS-C?

Volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding zijn de symptomen van kinderen met MIS-C een mix tussen symptomen die passen bij Kawasaki en het toxischeshocksyndroom. Hieronder vallen (onder andere) onderstaande symptomen. Al deze symptomen kunnen ook door iets anders worden veroorzaakt. Het is daarom belangrijk met de huisarts te overleggen wanneer je kind bijvoorbeeld meerdere dagen koorts heeft.

  • Koorts
  • Buikpijn
  • Diarree
  • Huiduitslag en vervellingen