Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) ging woensdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer diep door het stof vanwege het overtreden van de coronamaatregelen op zijn eigen bruiloft. De bewindsman bood zijn excuses aan, maar vindt zichzelf nog wel geloofwaardig als minister. De oppositie was kritisch, al kreeg een motie van wantrouwen nauwelijks steun.

"Tijdens mijn huwelijk is het misgegaan met de naleving van de coronamaatregelen. Ik heb daarover mijn spijt betuigd en dat doe ik vandaag aan de Kamerleden weer", zei Grapperhaus. "Ik heb het zelf niet goed gedaan. Ik liet me meeslepen in de gebeurtenissen van die dag."

De bewindsman werd aan het begin van zijn inleidende woorden overmand door emoties en moest even pauzeren. "We hebben er thuis over gesproken. We zeiden tegen elkaar: hadden we het maar met zijn tweeën gedaan."

Van links tot rechts en van oppositie tot coalitie waren er in de Kamer vragen over de geloofwaardigheid van Grapperhaus na zijn misser op zijn eigen bruiloft. Hij zelf vindt dat hij nog wel geloofwaardig als minister aan de slag kan. "Laat één ding duidelijk zijn: ik sta onverkort achter het coronabeleid dat we met dit kabinet hebben afgesproken en uitvoeren, en dat zal ik ook in de toekomst blijven uitdragen."

Vorige week werd Grapperhaus geconfronteerd met foto's van zijn bruiloft waarop de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Er werd niet voldoende afstand gehouden.

Er volgden excuses, maar de discussie laaide weer op nadat woensdag nieuwe foto's werden gepubliceerd waarbij het nog duidelijker werd dat de afstandsregel werd genegeerd. Ook bekroop de oppositie het gevoel dat Grapperhaus in zijn eerste reactie op de foto's niet helemaal open is geweest.

Emotionele Grapperhaus over bruiloft: 'Ik liet me meeslepen'
120
Emotionele Grapperhaus over bruiloft: 'Ik liet me meeslepen'

Bijna hele oppositie keurt optreden Grapperhaus af

Bijna de gehele oppositie steunde de motie van afkeuring die door PvdA-leider van Lodewijk Asscher werd ingediend. Alleen de SGP ondertekende de uitspraak niet.

"Het gezag van deze minister is aangetast", zei Asscher in een toelichting. "Dit kabinet is keihard tegen de samenleving en soft voor zichzelf. Dat steekt bij de grote groep mensen die bij huwelijken, begrafenissen of een bezoek aan hun ouders offers hebben gebracht."

Een motie van wantrouwen van Forum van Democratie kreeg weinig steun.

Het afkeuren van beleid is niet zo'n sterk parlementair wapen als het opzeggen van het vertrouwen in een bewindspersoon, maar het is wel een krachtig, zeldzaam signaal. Daarmee loopt Grapperhaus weliswaar een kras op, maar kan hij aanblijven als minister.

Helemaal aan het einde van het debat zei Grapperhaus het er dan ook met de Kamer over eens te zijn dat zijn "blazoen een deuk heeft opgelopen." Het debat ging ook niet zozeer over de vraag of Grapperhaus kon aanblijven, maar zo'n beetje alle partijen zetten wel serieuze vraagtekens bij zijn geloofwaardigheid.

Premier Mark Rutte, ook aanwezig bij het debat, is altijd achter Grapperhaus blijven staan en benadrukte dat andermaal in de Kamer. De premier is er "absoluut van overtuigd" dat Grapperhaus de schade kan herstellen.

Grapperhaus niet van plan coronaboetes kwijt te schelden

Voor het schenden van de coronaregels is Grapperhaus niet beboet. Dat knaagt aan het rechtvaardigheidsgevoel bij mensen die wel 390 euro moeten betalen als zij zich niet aan de coronaregels houden, vonden veel oppositiepartijen. Grapperhaus maakte na de publicatie van de eerste foto's tweemaal het bedrag van de boete over naar het Rode Kruis.

Voor volwassenen betekent dat een aantekening op het strafblad. Dat kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de aanvraag van een Verklaring omtrent gedrag (VOG).

Toch kreeg de roep om de uitgeschreven boetes kwijt te schelden geen steun van Grapperhaus. Dat is volgens de bewindsman een "rechtsstatelijk doodzonde". "Het kan niet zo zijn dat we de boetes die terecht zijn gegeven verscheuren omdat ik het niet goed heb gedaan. Die twee zaken zouden helemaal los van elkaar moeten staan", aldus Grapperhaus.