Na een gesprek met het Outbreak Management Team (OMT) hield het kabinet dinsdagavond weer een persconferentie over de stand van zaken in de coronacrisis. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kondigden geen versoepelingen aan, maar gingen wel in op een paar thema's. Een overzicht.

Besmettingscijfers zijn weer stabiel

Het kabinet wijst erop dat de besmettingscijfers weer stabiel zijn en zelfs dalen. Het aantal opnames bevindt zich op een stabiel niveau wat de zorg aankan. "Voor het eerst in tijden lag het reproductiegetal dinsdag weer onder de 1", zei Rutte, die daarbij wel zei dat we nu weer allemaal terug van vakantie zijn.

Ondanks de stabiele cijfers versoepelt het kabinet de maatregelen niet. "De cijfers blijven hoger dan op 1 juli", zei Rutte. "De ontploffing van de cijfers in het buitenland binnen een paar weken moet voor ons een waarschuwing zijn."

Discotheken en clubs blijven gesloten

Discotheken en clubs zijn sinds begin maart gesloten en zullen binnenkort niet de deuren openen. Het kabinet had eerder 1 september aangestipt als datum voor een mogelijke heropening van het Nederlandse nachtleven, maar dit wordt nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. Rutte wijst erop dat het risico op besmettingen te groot is om dergelijke locaties weer te openen. In het buitenland zijn meerdere brandhaarden ontstaan in discotheken.

Meer informatie over eigen regio

Het coronadashboard moet begrijpelijker worden en informatie over de besmettingsgraad in je eigen regio moet beter. Er wordt daarom gewerkt aan drie zogenoemde "inschalingsniveaus" per regio die moeten helpen bepalen welke maatregelen op een bepaald moment het beste zijn.

Iedere week wordt door de regionale autoriteiten, de GGD en het RIVM gekeken op welk niveau welke regio wordt ingedeeld. Het uiteindelijke besluit wordt door de minister van Volksgezondheid genomen. Het gaat om de categorieën waakzaam, zorgelijk en ernstig.

Quarantainebeleid jonge kinderen gelijkgetrokken

Het quarantainebeleid voor kinderen van nul tot vier jaar wordt gelijkgetrokken met dat van kinderen van vier tot twaalf jaar. Dit gaat om gezinnen die bijvoorbeeld terugkeren uit een land met oranje reisadvies. Bij gezinnen in quarantaine was in sommige gevallen de richtlijn dat kinderen van vier tot en met twaalf wel naar de opvang en school mochten. Voortaan mogen de kinderen van nul tot vier jaar ook naar de opvang, school en sport.

Rutte en De Jonge: 'Cijfers stabiel, maar nog te veel besmettingen'
128
Rutte en De Jonge: 'Cijfers stabiel, maar nog te veel besmettingen'

Aanscherping van beleid in verpleeghuizen

In een uitbraak bij een verpleeghuis worden bewoners wekelijks getest tot het virus in het gebouw is verdwenen. Mondkapjes moeten preventief gedragen moeten worden in regio's waar veel besmettingen zijn. GGD's en verpleeghuizen moeten op regionaal niveau overleggen wanneer het preventief dragen van een mondkapje nodig is, aldus De Jonge. Personeel van verpleeghuizen zal beter worden voorbereid door onder meer het leren herkennen van symptomen.

Testen moet beter

Het kabinet wil zich de komende maanden inspannen om het test- en traceerbeleid te verbeteren. Ook wil het kabinet duidelijker zijn in de communicatie rond de verspreiding en bestrijding van het coronavirus. Daarom komt er het eerdergenoemde "regionale inschalingsniveau" waar mensen duidelijker dan voorheen kunnen zien hoe het ervoor staat in hun regio.