Veel mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus, hebben dat zelf niet of nauwelijks gemerkt. "Ze ervaren meestal wel klachten, maar denken bijvoorbeeld last te hebben gehad van verkoudheid of hooikoorts", zegt Sanquin dinsdag na onderzoek.

Bij 3.437 mensen is getest of zij over antistoffen beschikten, wat bij 239 van hen het geval was. Van die ruim tweehonderd mensen wist de helft niet dat ze besmet waren met het coronavirus en dus anderen konden besmetten.

"Meer dan een derde van de donors met antistoffen had geen of heel lichte klachten ervaren. Bovendien dacht bijna de helft (48 procent) van donors met antistoffen juist níét COVID-19 te hebben doorgemaakt, ondanks dat de meerderheid van hen wel degelijk klachten rapporteerde", aldus de bloedbank.

De mensen met antistoffen hadden bijvoorbeeld vaker last van geur- en smaakverlies: 41 procent van de donors die besmet waren rapporteerde dit, tegenover 5 procent van de donors die niet besmet waren. Acht van de tien mensen die dachten het coronavirus te hebben gehad, bleken juist geen antistoffen te hebben aangemaakt.

Sanquin vindt het een belangrijk inzicht dat bijna de helft van de besmette mensen dit blijkbaar niet zelf doorhad, wat mogelijk impact heeft gehad "op hun naleving van de richtlijnen". "Zij zouden toch in sociaal contact kunnen zijn getreden en anderen besmet kunnen hebben."

Hierbij wijst de bloedbank ook op het belang van het contactonderzoek van de GGD. Het kan "aanleiding zijn om mensen die in contact zijn geweest met een besmette persoon eerder te laten testen". Momenteel lopen er onderzoeken naar in hoeverre het zinvol is om mensen zonder klachten alsnog te laten testen. Zo wordt reizigers van een aantal vluchten op Schiphol de optie geboden om een test te laten afnemen.