Voor kinderen van zes jaar en jonger wordt aan een nieuw type coronatest gewerkt. Kleine kinderen krijgen dan geen wattenstaafje in de keel en neus, maar hoeven alleen een soort spons in de mond te houden.

Voor jonge kinderen is de huidige coronatest eigenlijk te vervelend, zo schrijft Chantal Reusken, onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Om deze reden wordt voor kleine kinderen in de GGD-teststraat een speekseltest ingevoerd.

Waarschijnlijk komt de test beschikbaar voor alle kinderen van zes jaar en jonger. Het is nog niet bekend vanaf wanneer de GGD deze test zal gebruiken. Reusken vertelt dat op dit moment de laatste voorbereidingen worden getroffen.

Hoe gaat de nieuwe test in zijn werk?

De GGD neemt nu met een soort wattenstaafje een monster uit de keel en een monster uit de neus. Reusken legt uit dat dit voor jonge kinderen vaak eng is en een naar gevoel geeft. Bij de nieuwe test moeten kinderen een minuut lang een soort spons tussen de tanden en de wang heen en weer bewegen. Het speeksel dat door deze spons wordt opgenomen, wordt vervolgens in het lab geanalyseerd.

Op dit moment zijn er in Nederland twintig laboratoria die op basis van een speekseltest kunnen vaststellen of iemand besmet is met het coronavirus. Uiteindelijk gaan 25 laboratoria de speekseltesten verwerken. Ter vergelijking: er zijn op dit moment ongeveer zestig laboratoria die de huidige coronatesten kunnen verwerken.

Waarom niet voor volwassenen?

Niet alleen sommige kinderen vinden de coronatest vervelend. Meerdere lezers lieten via NUjij weten dat vooral het nemen van het neusmonster niet prettig is. Sommige lezers spraken van een vervelende kriebel, terwijl anderen enkele uren na de test nog pijn in hun neus hadden.

Waarom wordt de speekseltest niet voor iedereen ingevoerd? Reusken legt uit dat er op basis van nationaal en internationaal onderzoek aanwijzingen zijn dat de speekseltest iets minder gevoelig is dan de huidige test met een keel- en neusmonster. Er is dus bij de speekseltest een iets grotere kans dat je ten onrechte te horen krijgt dat je niet besmet met het coronavirus bent. Daarom wordt de speekseltest alleen voor jonge kinderen ingevoerd.

Hoe zit het met sneller testen?

Het RIVM onderzoekt ook of er snellere, maar even betrouwbare testen zijn. Op dit moment neemt de laboratoriumprocedure voor een coronatest zo'n vier tot acht uur in beslag.

Volgens Reusken ligt er geen snellere test klaar die in de komende twee à drie maanden zou kunnen worden ingevoerd. "In het algemeen zien we op dit moment dat de betrouwbaarheid lager is bij snellere testen."

Wanneer moeten jonge kinderen worden getest?