Sinds het begin van de coronacrisis zijn ruim een miljoen nertsen van besmette fokkerijen in Nederland vergast. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat donderdag aan NU.nl weten dat het gaat om 245.000 moederdieren, die gemiddeld 4 tot 6 jongen hebben.

De mannetjesdieren, die overigens in minder grote hoeveelheden op de fokkerijen worden gehouden, zijn daarin niet meegeteld.

Voor de ruiming begon, telde Nederland meer dan 700.000 moederdieren op de 110 verschillende fokkerijen. Ongeveer een derde van de bedrijven is inmiddels getroffen door het coronavirus. Bij een vastgestelde besmetting worden alle dieren vergast.

Nertsen paren in het voorjaar. In april en mei krijgen moederdieren gemiddeld vier tot zes jongen. In november worden de dieren gedood en ontdaan van hun pels. De fokkerijen bekijken welke dieren geschikt zijn voor de fok: deze nertsen worden dan gehouden tot de volgende paringstijd.

Momenteel wordt uitgezocht of nertsenhouderijen preventief geruimd moeten worden. Het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) adviseerde eerder dat hiertoe overgegaan kan worden als er na half augustus nog steeds nieuwe besmettingen worden geconstateerd.

Per 2024 is nertsenfokkerij verboden in Nederland.