Bijna driehonderd oud-wereldleiders, topeconomen en onderwijsexperts waarschuwen de wereld voor een 'COVID-generatie' met miljoenen kinderen die geen goede opleiding hebben genoten. Deze groep zal daarom alleen kunnen overleven door jong te gaan werken of overhaast te trouwen.

Daarom zouden de huidige regeringsleiders heel snel moeten investeren in de toekomst van de huidige jongeren om te voorkomen dat deze 'COVID-generatie' niet meer de keuzes en vrijheden heeft die nu voor de meeste jongeren wel als standaard gelden. Ook zal de klok volgens hen weer worden teruggezet op het gebied van gendergelijkheid als er niet wordt ingegrepen.

"We kunnen niet toestaan dat deze jonge mensen beroofd worden van hun opleiding en een eerlijke kans in het leven", schrijven de 275 oud-wereldleiders, topeconomen en onderwijsexperts in een open brief aan de G20, het forum van de negentien belangrijkste economieën ter wereld en de EU.

Tot de ondertekenaars behoren oud-VN-topman Ban Ki-Moon, voormalig premiers Mary Robinson (Ierland), Helen Clark (Nieuw-Zeeland) en Tony Blair en John Major (het Verenigd Koninkrijk).

Elke drie seconden wordt een tienermeisje tot huwelijk gedwongen

De groep notabelen maakt zich vooral zorgen over een groep van 30 miljoen kinderen die vermoedelijk niet meer terug naar school gaan na de maandenlange lockdown als gevolg van het coronavirus. "Voor deze groep kinderen in de minst ontwikkelde landen is goed onderwijs de enige uitweg uit een toekomst vol armoede", stellen zij.

Het gaat vooral om arme meisjes voor wie, als zij geen onderwijs genieten, een gedwongen huwelijk vaak de enige mogelijkheid is om te overleven. Wereldwijd worden nog steeds jaarlijks twaalf miljoen meisjes onder de achttien jaar gedwongen tot een huwelijk waar zij niet zelf voor gekozen hebben. Dit betekent dat elke drie seconden een minderjarig meisje gedwongen het jawoord geeft aan een ongewenste partner.

Voor arme gezinnen is kinderarbeid enige uitkomst

De Verenigde Naties hebben ook al gewaarschuwd dat de coronapandemie ervoor kan zorgen dat het aantal gedwongen kindhuwelijken de komende tien jaar snel gaat toenemen. Het aantal kinderen dat gedwongen wordt tot kinderarbeid is de afgelopen twintig jaar bijna gehalveerd (naar 152 miljoen).

Maar ook deze cijfers zullen weer gaan stijgen door de coronacrisis als er niet direct actie wordt ondernomen, bevestigt ook de VN. Veel gezinnen in arme landen zullen zich gedwongen zien hun kinderen aan het werk te zetten omdat de kostwinnaar niet meer genoeg geld verdient om de familie te onderhouden. Deze voorspellingen bedreigen de wereldwijde belofte dat armoede en ongelijkheid in 2030 verdwenen zouden moeten zijn.

Meer dan miljard jongeren volgen nu geen onderwijs

Op dit moment volgen meer dan een miljard kinderen nog geen lessen als gevolg van de coronacrisis. In veel westerse landen heeft e-learning uitkomst geboden, maar dit geldt niet voor de arme landen, waar sommige kinderen al een half jaar geen lessen hebben kunnen volgen. Bovendien zijn honderden miljoenen kinderen voor hun eten deels afhankelijk van school; de wereldwijde lockdown heeft ook bijgedragen aan een toename van honger onder kinderen.

In veel landen heeft de coronacrisis overheden gedwongen tot bezuinigingen; de voormalig wereldleiders schatten dat er wereldwijd de afgelopen maanden tussen de 100 en 150 miljard in onderwijsbudgetten is gesneden. Zij dringen er bij de leiders van de G20 en de grote internationale economische instituten op aan een noodplan te ontwikkelen om te voorkomen dat het onderwijsniveau van de huidige generatie jongeren zo sterk daalt dat er geen weg terug meer is.